Jak pomáhá Cordyceps při únavě

V placebem kontrolované klinické studii u starších pacientů s chronickou únavou, výsledky ukazují, že většina z pacientů léčených housenicí vykazovala významné klinické zlepšení v oblasti únavy, nesnášenlivosti chladu, závratí, častého nočního močení, hučení v uších, hyposexuality a amnézie. V kontrolní placebo skupině k ničemu takovému nedošlo. Další studie zdravých starších dobrovolníků, s průměrným věkem 65 let, testovalo výstupní výkon a kyslíkovou kapacitu při cvičení na stacionárních kolech. Část dobrovolníků užívala Cordyceps sinensis po dobu 6 týdnů, zatímco jiní konzumovali placebo. Výsledky ukázaly, že skupina s Cordycepsem měla výrazný nárůst energetického výdaje a kyslíku proti kontrolované skupině.

INFO-ICON

 

Myší plavecký test

Mezi nejjednodušší a nejspolehlivější test používaný ke stanovení schopnosti sloučenin zvýšit energetický výkon nebo snížit únavu je myší plavecký test. V tomto testu se používají dvě skupiny myší. Jedna skupina obdrží standardní stravu, zatímco ostatní obdrží tutéž stravu, s přidáním testované sloučeniny. V tomto případě byla zkoušená sloučenina Cordyceps. Po určité době, jsou obě skupiny dány do strmé nádoby s vodou, ze které není možné uniknout. Tímto způsobem jsou zvířata nucena plavat až do vyčerpání. Jestliže skupina dostávající zkušební sloučeninu vydrží plavat delší dobu než skupina se standardní dietou, pak se stanoví, že se zvýšil energetický výkon / snížila únava, ve srovnání s kontrolní skupinou. Zkoušky tohoto typu byly prováděny za použití Cordycepsu a prokázaly jasné zvýšení výkonu pokusné skupiny.

Pozn. Tyto testy se prováděli koncem 80. let 20. století.

Zdroj
Hobbs, Ch. Medicinal Mushrooms: An Exploration of Tradition, Healing, and Culture; Botanica Press: Santa Cruz, CA, 1995; 251pp.
Mizuno, T. Medicinal effects and utilization of Cordyceps (Fr.) Link (Ascomycetes) and Isaria Fr. (Mitosporic fungi) Chinese caterpillar fungi, ‘‘Tochukaso’’ (review). Int. J. Med. Mushrooms, 1999, 1 , 251–162
Bao, Z.D.; Wu, Z.G.; Zheng, F. Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in old patients. Chin. J. Integr. Med. 1994, 14 (259), 271–273.
Chamberlain, M. Ethno mycological experiences in South West China. Mycologist, 1996, 10(4), 173–176.
Chen, D.G. Effects of JinShuiBao capsule on the quality of life of patients with heart failure. J. Admin. Tradit. Chin. Med. 1995, 5, 40–43.
Zhu, J.-S.; Rippe, J. CordyMax enhances aerobic capability, endurance performance, and exercise metabolism in healthy, mid-age to elderly sedentary humans. Proceedings of the American
Physiological Society’s (APS) Annual Scientific 12 Cordyceps Conference, Experimental Biology, Washington, DC, Convention Center, April 17–21, 2004.
Dostupné z https://pdfs.semanticscholar.org/1ada/34f0c3cfbeca0ac90991046013fbe23ab611.pdf

Dostupné z http://www.ijpsonline.com/articles/enhancement-of-neuromuscular-activity-by-natural-specimens-and-cultured-mycelia-of-cordyceps-sinensis-in-mice.html?view=mobile

1 komentář v “Cordyceps – pečování 2.

  1. Jana píše:

    Dobrý den, děkuji za zaslané informace. Pokaždé si je se zájmem přečtu a pokud je potřeba, ráda z nich čerpám. S Cordycepsem má svoji velice příznivou zkušenost. Ráda chdím ve volném čase běhat, protože v zaměstnání většinu času sedím. V letošním roce na jaře, jsem po opravdu nepříjemné a dlouhé prodělané chřipce chtěla tradičně začít se svým pravidelným během. Bohužel, ještě po měsíci po doléčení jsem byla ráda že svoji trasu cca 4 km sotva projdu , natož se snažit běhat. Nasadila jsem tedyCordyceps a doufala, že alespoň do dovolené do léta se opět dostanu do svého „tempa“. Bylo pro mne opravdu velkým překvapením, že po dvou týdnech užívání Cordycepsu ve dvou dávkách po 2 tobolkách, jsem byla úplně fit a necítila žádnou únavu, Takže já, po své zkušenosti nedám na Cordyceps dopustit a průběžně užívám v kombinaci s Reishi. Nemohu, než opět poděkovat za Vaše produkty. Užívám je jako prevenci už několik let, a ač jsem věková skupina 55+, neužívám dosud vůbec žádné léky. Snažím se zdravě jíst, co nejčastěji se hýbat a cvičít a průběžně užívat Vaše zmíněné produkty.
    Přeji Vám krásné svátky, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku a co nejvíce tak spokojených zákazníků,j ako jsem díky Vám i já, Jana

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *