Jak pomáhá Cordyceps při únavě

V placebem kontrolované klinické studii u starších pacientů s chronickou únavou, výsledky ukazují, že většina z pacientů léčených housenicí vykazovala významné klinické zlepšení v oblasti únavy, nesnášenlivosti chladu, závratí, častého nočního močení, hučení v uších, hyposexuality a amnézie. V kontrolní placebo skupině k ničemu takovému nedošlo. Další studie zdravých starších dobrovolníků, s průměrným věkem 65 let, testovalo výstupní výkon a kyslíkovou kapacitu při cvičení na stacionárních kolech. Část dobrovolníků užívala Cordyceps sinensis po dobu 6 týdnů, zatímco jiní konzumovali placebo. Výsledky ukázaly, že skupina s Cordycepsem měla výrazný nárůst energetického výdaje a kyslíku proti kontrolované skupině.

INFO-ICON

 

Myší plavecký test

Mezi nejjednodušší a nejspolehlivější test používaný ke stanovení schopnosti sloučenin zvýšit energetický výkon nebo snížit únavu je myší plavecký test. V tomto testu se používají dvě skupiny myší. Jedna skupina obdrží standardní stravu, zatímco ostatní obdrží tutéž stravu, s přidáním testované sloučeniny. V tomto případě byla zkoušená sloučenina Cordyceps. Po určité době, jsou obě skupiny dány do strmé nádoby s vodou, ze které není možné uniknout. Tímto způsobem jsou zvířata nucena plavat až do vyčerpání. Jestliže skupina dostávající zkušební sloučeninu vydrží plavat delší dobu než skupina se standardní dietou, pak se stanoví, že se zvýšil energetický výkon / snížila únava, ve srovnání s kontrolní skupinou. Zkoušky tohoto typu byly prováděny za použití Cordycepsu a prokázaly jasné zvýšení výkonu pokusné skupiny.

Pozn. Tyto testy se prováděli koncem 80. let 20. století.

Zdroj
Hobbs, Ch. Medicinal Mushrooms: An Exploration of Tradition, Healing, and Culture; Botanica Press: Santa Cruz, CA, 1995; 251pp.
Mizuno, T. Medicinal effects and utilization of Cordyceps (Fr.) Link (Ascomycetes) and Isaria Fr. (Mitosporic fungi) Chinese caterpillar fungi, ‘‘Tochukaso’’ (review). Int. J. Med. Mushrooms, 1999, 1 , 251–162
Bao, Z.D.; Wu, Z.G.; Zheng, F. Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in old patients. Chin. J. Integr. Med. 1994, 14 (259), 271–273.
Chamberlain, M. Ethno mycological experiences in South West China. Mycologist, 1996, 10(4), 173–176.
Chen, D.G. Effects of JinShuiBao capsule on the quality of life of patients with heart failure. J. Admin. Tradit. Chin. Med. 1995, 5, 40–43.
Zhu, J.-S.; Rippe, J. CordyMax enhances aerobic capability, endurance performance, and exercise metabolism in healthy, mid-age to elderly sedentary humans. Proceedings of the American
Physiological Society’s (APS) Annual Scientific 12 Cordyceps Conference, Experimental Biology, Washington, DC, Convention Center, April 17–21, 2004.
Dostupné z https://pdfs.semanticscholar.org/1ada/34f0c3cfbeca0ac90991046013fbe23ab611.pdf

Dostupné z http://www.ijpsonline.com/articles/enhancement-of-neuromuscular-activity-by-natural-specimens-and-cultured-mycelia-of-cordyceps-sinensis-in-mice.html?view=mobile

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *