Zobrazeno 5 výsledků

Ozařování / Radiační léčba (radioterapie)

je způsob léčby nádorových onemocnění, který používá vysoké dávky záření ke zničení nádorových buněk a zabránění jejich množení. V nízkých dávkách je záření používáno k rentgenovému vyšetření orgánů a kostí v těle.

Záření využívané v radiační léčbě funguje stejně, pouze je podáváno ve vyšších dávkách. V současné době se radioterapie využívá především k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření.

Cílem je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně. Ozařování se provádí před operací i po ní, může být i samotným léčebným postupem u pokročilých neoperovatelných nádorů.

Často se také uplatňuje v kombinaci s chemoterapií. Používá se především k léčbě lymfomů, karcinomu prostaty a prsu, kolorektálního karcinomu a bronchogenní karcinomu.

Extrakty z med. hub

BetaGlukan MaxCell

Hodnocení 4.92 z 5
480 
Hodnocení 4.75 z 5
1,090 
Hodnocení 5.00 z 5
850 
Hodnocení 4.97 z 5
950 

Extrakty z hub Reishi

TRITERPEN MAX

Hodnocení 5.00 z 5
2,390