Hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus


Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, anglicky oyster mushroom) se řadí mezi dřevokazné houby. Hlíva je snadno dostupná houba, která roste chladnějších oblastech celého světa. Díky svým složkám například působí blahodárně.

Ekologie a rozšíření hlívy

Hlíva se sbírá po mnoho staletí – první zmínky o jejím užívání pocházejí z období dynastie Sung (960-1279). V Evropě se začala pěstovat poměrně pozdě – v polovině minulého století.

Latiské jméno: Pleurotus ostreatus, čínsky pingu, japonsky hiratake

Roste hojně od října do prosince na odumřelých a živých kmenech různých listnatých stromů a na jejich pařezech. Zejména topolů, vrb, buků a ořešáků. Za příznivých klimatických podmínek může ve svém růstu pokračovat během celé zimy (někdy až do začátku března). Vyrůstá obvykle v trsech s plodnicemi střechovitě nad sebou uspořádanými a to od nížin až po horské oblasti. Nalezneme ji často i v zahradách a městských parcích nebo ve stromořadích i u řek a potoků.
Hlíva může být pro člověka prospěšná řadou zajímavých účinků, které vycházejí z pestrých složek této houby.

KUCHYŇSKÁ HODNOTA
Je to jeden z nejchutnějších a nejvíce známých druhů hub, použitelný v jakékoli kuchyňské úpravě. Nejchutnější jsou mladé plodnice, starší vyžadují delší tepelnou úpravu. Existuje nespočet receptů na její kuchyňskou úpravu — hlavně v asijském kulinářství je součástí mnoha tradičních pokrmů. Je chutná i naložená ve sladko kyselém nálevu, avšak vynikající je dušená na česneku. Hodi se i k sušeni a k připravě houbového prášku. Houbaři je ceněna obzvláště proto, že roste až do zimy, kdy již většina ostatních jedlých druhů hub přestala růst, jakož i proto, že ji můžeme nasbírat ve větším počtu najednou, neboť roste převážné v trsech. Kvalita houby je ale závislá na kvalitě substrátu, ze kterého roste, protože má schopnost vytahovat z půdy nebo z dřevitého substrátu těžké kovy a další zdraví nebezpečné látky a hromadit je v sobě. Hlíva ústřičná patři k houbám, které se dají snadno uměle pěstovat, a to bud na špalkách dřeva, nebo na PE pytlích s řezanou pšeničnou slámou.

Hlíva z hlediska tradiční čínské medicíny

Hlíva je podle tradiční čínské medicíny charakteristická mírně teplou teplotou, sladkou chutí a tropismem k játrům, slezině a žaludku. Podobně jako další blahodárné houby má i hlíva výrazné proti antitumorální účinky.

houba hlíva ústřičná v misce

Obsah bioaktivních látek v hlívě

Betaglukany

Z nejvýznamnějšich bioaktivních látek obsahuje hlíva ústřičná bohatě „větvené” cukry patřící do skupiny betaglukanů. Tyto glukany vykazuji účinky antioxidační, imunomodulační a protitumorální (viz NOVÁK 2007) Podle způsobu extrakce byly získány různé izoláty glukanů:
Pleuran byl izolován extrakci 0,15 molárnim roztokem hydroxidu sodného, extrahován do acetonu a usušen. Pleuran byl testován (BOBEK a kol. 2001: NOSÁLOVA a kol. 2001). Pleuran byl testován rovněž u sportovců jako prostředek regenerace (BERGENDIOVA a kol. 2011). Podrobnější strukturní charakterizace byla provedena u polysacharidu extrahovaného vodou, v němž byl nalezen poměr glukosy a galaktosy 7 : I a u něhož byly rovněž prokázány účinky na stimulaci makrofágů, splenocytů a thymocytů a kol. 2011).
Rovněž další heteroglykan, s obsahem manosy, galaktosy a glukosy 1 : 2,1 : 7,9, byl izolován extrakci plodnic horkou vodou a byly u něj nalezeny antitumorální účinky (TONG a kol. 2009) podobně jako u proteoglykanu, který byl testován jak in vitro, tak in Vivo (SARANGI a kol. 2006).
Bylo popsáno, že podáváni hlívy ústřičné nebo extraktů s obsahem glukanů omezuje i výskyt tumorů tlustého střeva(BOBEK a GALBAVÝ 2001; JEDINAK a SLIVA 2008).

Glykoproteiny

Glykoproteiny vyluhované z plodnic hlívy ústřičné mohou pravděpodobně potlačovat i aktivitu transkriptázy viru způsobujicího sníženou imunitu člověka (WANG a NG 2000). Nedávné výzkumy také prokázaly, že vodné výtažky z hlívy vykazuji cytotoxické účinky proti PC-3 (GU a SIVAM 2006).

Lovastatin

Hlíva ústřičná obsahuje rovněž lovastatin, který byl v roce 1987 schválen jako léčivo na snižováni hladiny cholesterolu v krvi v denní doporučené dávce 80 mg. O koncentraci lovastatinu v jednotlivých částech houby a v průběhu jejího růstu existuje vynikající práce (GUNDE-CIMERMAN a CIMERMAN 1995). Novějši studie prokázala, že orální aplikace suspenze prášku ze sušené hlívy ústřičné v množstvi 1 g, rozděleného do dvou denních aplikaci po dobu 30 dnů, významné snížila hladinu glukosy v krvi u hyperglykemických krys s diabetem navozeným alloxanem (PRASANNA a kol. 2008).

Terpenoidy

Hlíva ústřičná obsahuje ergosterol v množstvi až 674 mg/100 g sušiny, terpeny (například pleurotin) , glykopeptidy zvané lektiny, vykazující antibiotické, protiplísňové a antitumorální účinky (WANG a kol. 1998, 2002). Zajímavým je zjištěni, že lektin z hlívy ústřičné má  potlačujici účinky na příjem potravy (KAWAGISHI a kol. 2000).

Vitaminy a stopové prvky

Z dalších nutričních látek obsahuje hlíva ústřičná různé aminokyseliny, proteiny, tuky, vlákninu (hlaw ně chitin), asi 18 různých mastných kyselin, zejména kyselinu linoleovou a olejovou, další steroly, vitaminy C, K a p, ale hlavně vitaminy ze skupiny B, zejména kyselinu listovou (vitamin B9). Z minerálních látek jsou v této houbě zastoupeny především draslík, Železo, fosfor a ze stopových prvků hlavně selen, zinek, bor, jod, med, kobalt a molybden.

Fenolové sloučeniny

U fenolů je významná především schopnost neutralizovat volné radikály. Příkladem fenolů z hlívy je třeba 2,4-bis(1,1-dimethyl ethyl či  2,5-di-tertbutylphenol.

Lipidy

V hlívě nechybí ani mastné kyseliny, a to především nenasycené mastné kyseliny, které působí příznivě na lidské zdraví, jsou nejen protizánětlivé, ale také třeba zvyšují hladinu lipidů. Mezi polonenasycené kyseliny v hlívě patří kyselina linolová a arachidonová, mezi mononenasycené se řadí kyselina olejová. Kromě toho nechybí ani nasycené mastné kyseliny – v tomto případě můžeme zmínit kyselinu palmitovou nebo kyselinu myristovou.

trs hlívy ústřičné

Steroly

V hlívě je velké množství mykosterolů, které jsou cenzurováno Ke sterolům se řadí vitamín D2 (ergosterol). V hlívě pak najdeme třeba také cerevisterol, peroxid ergosterolu, 5α, 8α-epidioxy-(22E, 24R)-23-metylergosta-6, 22-dien-3β-ol , 3β, 5α, 9α-trihydroxy-(22E, 24R)-23-metylergosta-7, 22-dien-6-on, 3β, 5α, 9α-trihydroxy-(24S)-ergost-7-en-6-on, 3β, 5α, 9α, 14α-tetrahydroxy-(22E, 24R)-ergosta-7, 22-dien-6-on, (22E, 24R)-ergosta-7, 22-diene-3β, 5α, 6α, 9α-tetrol (5), 5α, 9α-epidioxy-3β-hydroxy-(22E, 24R)-ergosta-7, 22-dien-6-on, 5α, 9α-epidioxy-3β-hydroxy-(24S)-ergost-7-en-6-on and 5α, 6α-epoxy-(22E, 24R)-ergosta-8, 22-diene-3β, 7β, 14α-triol a další.

Látky poskytující hlívě chuť a aroma

V hlívě se nachází zhruba 45 složek, které houbě dodávají chuť a vůni. Patří sem třeba thioly, ketony, alkoholové sloučeniny, estery nebo také například sloučeniny se sírou a aldehydy. Konkrétně se jedná například o alfa pinen, benzaldehyd, oktan-3-on, anisaldehyd, 3-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-propanol, cystein nebo methionin a další.

Zdroj
1) Hua Yang and Wen Guo. Chinese Food for Life Care, Cambridge Scholars Publishing, 2015
2) Stamets, P. MycoMedicinals: An Informational Treatise on Mushrooms, Myco Media, 2002
3) Hobbs, C. Medicinal Mushrooms, Botanica Press, 1995
4) Krishnamoorthy Deepalakshmi, Sankaran Mirunalini. Pleurotus ostreatus: an oyster mushroom with nutritional and medicinal properties. J Biochem Tech (2014) 5(2):718-726. https://pdfs.semanticscholar.org/3430/4adfd5670e5fd784830ab4384d142b949ac0.pdf
5) Jesenak M, Majtan J, Rennerova Z, Kyselovic J, Banovcin P, Hrubisko M. Immunomodulatory effect of pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. Int Immunopharmacol. 2013 Feb;15(2):395-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261366
6) Bergendiova K, Tibenska E, Majtan J. Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation, cellular immune response and respiratory tract infections in athletes.Eur J Appl Physiol. 2011;111(9):2033-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249381
7) Cristina Lull, Harry J. Wichers, and Huub F. J. Savelkoul. Antiinflammatory and Immunomodulating Properties of Fungal Metabolites. Mediators Inflamm. 2005 Jun 9; 2005(2): 63–80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1160565/
8) Devi KS, Sahoo B, Behera B, Maiti TK. Nanoparticle and polysaccharide conjugate: a potential candidate vaccine to improve immunological stimuli.Int J Biol Macromol. 2015;72:1254-64.
9) Rivero-Pérez N, Ayala-Martínez M, Zepeda-Bastida A, Meneses-Mayo M, Ojeda-Ramírez D. Anti-inflammatory effect of aqueous extracts of spent Pleurotus ostreatus substrates in mouse ears treated with 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate.Indian J Pharmacol. 2016;48(2):141-4.
10) Jesenak M, Urbancek S, Majtan J, Banovcin P, Hercogova J. β-Glucan-based cream (containing pleuran isolated from pleurotus ostreatus) in supportive treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis. J Dermatolog Treat. 2016 Aug;27(4):351-4. Epub 2015 Dec 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26654776
11) Devi KS, Behera B, Mishra D, Maiti TK. Immune augmentation and Dalton’s Lymphoma censored inhibition by glucans/glycans isolated from the mycelia and fruit body of Pleurotus ostreatus. Int Immunopharmacol. 2015 Mar;25(1):207-17.
12) Cao, X., Liu, J., Yang, W., Hou, X., Li, Q. Anticensored activity of polysaccharide extracted from Pleurotus ostreatus mycelia against gastric cancer in vitro and in vivo. Molecular Medicine Reports 12.2 (2015): 2383-2389. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25892617
13) G. Llauradó, H.J. Morris, V. Tamayo, Y. Lebeque, Y. Beltrán, J. Marcos, S. Moukha, E.E. Creppy & R.C. Bermúdez. Haematopoiesis radioprotection in Balb/c mice by an aqueous mycelium extract from the Basidiomycete Pleurotus ostreatus mushroom. Pages 1557-1561 | Received 29 Jun 2014, Accepted 28 Oct 2014, Published online: 25 Nov 2014. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2014.983918?src=recsys&journalCode=gnpl20
14) Abdulhakim Bawadekji, Mridha M.A.U., Al Ali M., Jamith Basha W.  Antimicrobial Activities of Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus. Antimicrobial Activities of Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus. https://www.researchgate.net/publication/320527424_Antimicrobial_Activities_of_Oyster_Mushroom_Pleurotus_ostreatus
15) Tatiana Rodrigues Alexandre, Marta Lopes Lima, Mariana Kolos Galuppo, Juliana Tonini Mesquita, Matilia Ana do Nascimento, Augusto Leonardo dos Santos, Patricia Sartorelli, Daniel Carvalho Pimenta, and Andre Gustavo Temponecorresponding author.Ergosterol isolated from the basidiomycete Pleurotus salmoneostramineus affects Trypanosoma cruzi plasma membrane and mitochondria. J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis. 2017; 23: 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5450401/
16) Ademola IO, Odeniran PO. Novel trypanocide from an extract of Pleurotus sajor-caju against Trypanosoma congolense.Pharm Biol. 2016 Sep 21:1-7. https://www.researchgate.net/publication/308487087_Novel_trypanocide_from_an_extract_of_Pleurotus_sajor-caju_against_Trypanosoma_congolense
17) Zhang Y, Hu T, Zhou H, Zhang Y, Jin G, Yang Y. Antidiabetic effect of polysaccharides from Pleurotus ostreatus in streptozotocin-induced diabetic rats. Int J Biol Macromol. 2016 Feb;83:126-32. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2015.11.045. Epub 2015 Nov 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26627601
18) Jayasuriya WJ, Wanigatunge CA, Fernando GH, Abeytunga DT, Suresh TS. Hypoglycaemic activity of culinary Pleurotus ostreatus and P. cystidiosus mushrooms in healthy volunteers and type 2 diabetic patients on diet control and the possible mechanisms of action. Phytother Res. 2015;29(2):303-9.
19) Amit Roy, Dr. Ram Kumar Sahu, Pushpa Prasad. Evaluation of Protective Effect of Pleurotus ostreatus Against Insulin Producing RINm5F Cells. https://www.researchgate.net/publication/263651903_Evaluation_of_Protective_Effect_of_Pleurotus_ostreatus_Against_Insulin_Producing_RINm5F_Cells
20) Jayakumar T, Thomas PA, Isai M, Geraldine P. An extract of the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, increases catalase gene expression and reduces protein oxidation during aging in rats. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Aug;8(8):774–80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20727333
21) Jayakumar T, Thomas PA, Sheu JR, Geraldine P. In-vitro and in-vivo antioxidant effects of the oyster mushroom Pleurotus ostreatus. Food Research International Volume 44, Issue 4, May 2011, Pages 851-861. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996911001724
22) Bobek P, Galbavy S. Effect of pleuran (beta-glucan from Pleurotus ostreatus) on the antioxidant status of the organism and on dimethylhydrazine-induced precancerous lesions in rat colon. Br J Biomed Sci. 2001;58(3):164-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11575739
23) Donald I Abrams, corresponding author Paul Couey, Starley B Shade, Mary Ellen Kelly, Nnemdi Kamanu-Elias, and Paul Stamets. Antihyperlipidemic effects of Pleurotus ostreatus (oyster mushrooms) in HIV-infected individuals taking antiretroviral therapy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3163637/
24) Bobek P, Ginter E, Jurcovicová M, Kuniak L. Cholesterol-Lowering effect of the Mushroom Pleurotus ostreatus in hereditary hypercholesterolemic Rats. Ann Nutr Metab 35 (4):191-195. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1897899
25) Inga Schneider, Gaby Kressel, Annette Meyer, Andreas Hahn. Lipid lowering effects of oyster mushroom ( Pleurotus ostreatus) in humans. Article in Journal of Functional Foods 3(1):17-24 · January 2011. https://www.researchgate.net/publication/251706346_Lipid_lowering_effects_of_oyster_mushroom_Pleurotus_ostreatus_in_humans
26) Jayakumar T, Ramesh E, Geraldine P. Antioxidant activity of the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, on CCl(4)-induced liver injury in rats. Food and Chemical Toxicology Volume 44, Issue 12, December 2006, Pages 1989-1996. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691506001803
27) Refaie FM. Esmat AY. Daba AS. Osman WM. Taha SM. Hepatoprotective activity of polysaccharopeptides from Pleurotus ostreatus mycelium on thioacetamide-intoxicated mice. Micologia Aplicada International. 2010, Vol. 22 Issue 1, p1-13. 13p. 6. https://www.researchgate.net/publication/43070342_Hepatoprotective_activity_of_polysaccharopeptides_from_Pleurotus_ostreatus_mycelium_on_thioacetamide-intoxicated_mice
28) Yang Q, Huang B, Li H, Zhang C, Zhang R, Huang Y, Wang J. Gastroprotective activities of a polysaccharide from the fruiting bodies of Pleurotus ostreatus in rats. Int J Biol Macromol. 2012 Jun 1;50(5):1224-8. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2012.03.020. Epub 2012 Mar 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22484446
29) MBK Choudhury, T Rahman, AJ Kakon, N Hoque, M Akhtaruzzaman, MM Begum, MSK Choudhuri, MS Hossain. Effects of Pleurotus ostreatus on Blood Pressure and Glycemic Status of Hypertensive Diabetic Male Volunteers. https://www.banglajol.info/index.php/BJMB/article/view/13280
30) Reguła J, Krejpcio Z, Staniek H. Iron bioavailability from cereal products enriched with Pleurotus ostreatus mushrooms in rats with induced anaemia. Ann Agric Environ Med. 2016 Jun 2;23(2):310-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27294638
31) Singh SK1, Khajuria R1, Kaur L2. Biodegradation of ciprofloxacin by white rot fungus Pleurotus ostreatus. 3 Biotech. 2017 May;7(1):69. doi: 10.1007/s13205-017-0684-y. Epub 2017 Apr 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28452015
32) Lauren W. Jackson, III and Barry M. Pryor, corresponding author. Degradation of aflatoxin B1 from naturally contaminated maize using the edible fungus Pleurotus ostreatus. AMB Express. 2017; 7: 110.Published online 2017 Jun 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457385/