Chitosan

Používání chitosanu se osvědčilo především při hubnutí, protože tento nerozpustný polysacharid nemá žádnou kalorickou hodnotu. Kromě toho pomáhá ke správné funkci střev a zažívání. Důležitý je i jeho význam při snižování cholesterolu.Chitosan je zdrojem chitinu, který se získává z tvrdé vnější kostry měkkýšů, včetně krabů, krevet a humrů. Tento nevstřebatelný sacharid se využívá ke snižování obezity, vysokého cholesterolu nebo třeba při terapii Crohnovy nemoci. Bývá doporučován také při komplikacích u pacientů se selháním ledvin, vysokého cholesterolu, při anémii, ztrátě síly a chuti k jídlu, nespavosti. Někdy se aplikuje třeba na terapii zánětu dásní, který může vést až k paradontitidě (ztráta zubů). Plastičtí chirurgové si zase s chitosanem mohou vypomáhat při obnově tkáně, kterou odebrali, aby ji mohli upotřebit jinde. Ve farmaceutickém průmyslu chitosan slouží jako plnivo tablet, kdy přispívá při rozpouštění léků.

miska krevet, které jsou zdrojem chitinu

Chitosan v praxi

Chitosan se využívá při obezitě, hojení ran, úpravě anémie, paradontóze, snižuje cholesterol, zvyšuje chuť k jídlu a nespavost u osob se selháváním ledvin. Mluví se také o užívání chitosanu při Crohnově chorobě (spolu s vitamínem C).

Složení chitosanu

Chitosan je nerozpustný lineární polysacharid složený převážně z náhodně rozloženého D-glukosaminu (deacetylované jednotky) a N-acetyl-D-glukosaminu (acetylované jednotky). Obvykle se získává z tvrdé hrubé vnější kostry měkkýšů, humrů, krabů a krevet.

Charakteristika chitosanu

Chitosan se získává z chitinu alkalickou deacetylací. Chitin je součástí schránek raků, krabů, mušlí, krovek hmyzu, ale i hub. Dnes je chitosan znám především jako přípravek na hubnutí. Má ještě další názvy. Říká se mu i „blokátor tuků”, „magnet na tuky”, „past na tuky” nebo třeba „houba na tuky”. Na trhu jsou k dispozici chitosanové biomateriály, které využívají různé biomedicínské obory. Jedná se o prášky, pasty, hydrogely, roztoky a podobně. Bude ale zapotřebí podrobnějších klinických studií na zvířatech a studie in vitro, aby mohly být stanoveny a objasněny schopnosti derivátů chitosanu, což přispěje k lepšímu testování a používání chitosanu v klinických studiích na lidech. Hlavní předností chitosanu je z přijaté potravy odstraňovat tuky. Dokáže je na sebe navázat 4-6násobek váhy) a vyloučí je stolicí z trávicího traktu, aniž by stihly být organismem zpracovány a uloženy. Navazuje přitom na sebe i další zbytkové látky jako žlučové kyseliny. Navazováním tuků snižuje hladinu cholesterolu v krvi a triglyceridů. Pozitivní vedlejší schopností této přirozené vlákniny je lepší fungování tlustého střeva. Dnešní strava je velmi bohatá na kalorie a často jí chybí vláknina. U chitosanu je tomu naopak. Tato vláknina nemá kalorickou hodnotu. Chitosan se také využívá v biomedicíně, ale i dalších oblastech jako je zemědělství. V lékařství jsou to například obvazy, které jsou imunomodulační a snižují krvácení.

chemické znázornění struktury chitosanu

Historie chitosanu

Chitin poprvé izoloval (při výzkumu hub) v roce 1811 francouzský chemik a farmaceut Henry Braconnot, prozatím bez správného názvu. O 20 let později byl uveřejněn článek o hmyzu, který uváděl, že se stejná látka nacházela i ve struktuře hmyzu a rostlin. Francouzský fyziolog Charles Marie Benjamin Rouget experimentoval s chitinem a zjistil, že tato sloučenina se při chemických a teplotních úpravách stává rozpustnou. 1859 objevil chitosan. V roce 1878 Georg Ledderhose zjistil, že se chitin skládá z glukosaminu a kyseliny octové. Hoppe-Seyler pojmenoval látku: chitosan. Začátkem 20. století byla provedena řada výzkumů. Rammelburg ve třicátých letech potvrdil, že se chitin nachází ve více zdrojích. Vědci přišli na to, že chitin je polysacharid glukosaminu. V 50. letech vědci zjistili (Darmon a Rudall) podrobnější informace o chitosanu v houbách. Spolehlivá identifikace přítomnosti chitinu a celulózy na sebe ale nechala čekat ještě pár desetiletí. [1]

Vliv chitosanu na zdraví

Chitosan je chemicky zpracovanou formou chitinu a má bohaté využití. V případě Chitosanu se jedná o nestravitelnou vlákninu, která prochází trávicím systémem, aniž by byla absorbována. Jako výživový doplněk pomáhá hubnout a snižovat hladinu cholesterolu. Vykazuje antitrombotické (zabraňuje tvorbě krevních sraženin) a hemostatické (udržení vnitřní rovnováhy) vlastnosti. V souvislosti s chitosanem se často také mluví o antibikrobiálním chování. Měl by být schopen tlumit vývoj řady parazitů a bakterií (třeba E.coli, Pseudomonas, Candida albicans). Jedním z důležitých faktorů je přitom dostatečně vysoká molekulová hmotnost chitosanu (9300). [2]

Chitosan snižuje vysoký cholesterol

Cholesterol se nachází ve většině tělesných tkání, také v krvi a nervech. Pro organismus je důležitý tím, že pomáhá vytvářet vnější povlak různých buněk, tělo podporuje při zpracování tuků a umožňuje mu vytvářet vitamín D a hormony. Existují dva typy cholesterolu: takzvaný LDL (špatný cholesterol) a HDL (dobrý cholesterol). LDL neboli lipoproteiny s nízkou hustotou mohou přenášjí obsah molekul tuku do arteriálních stěn srdce. To v důsledku znamená zanesené tepny a vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění a také mrtvice. O chitosanu se mluví jako o šanci pro lepší hospodaření s cholesterolem. Ke snížení cholesterolu v krvi vede zvýšená vazba žlučových kyselin a jejich odstranění z těla. Efekt podporuje současné užívání vitaminu C. Jedna z recenzí shrnovala poznatky o snížení cholesterolu, možnosti využití při hypercholesterolémii a bezpečnost chitosanu. Negativně nabité molekuly v žaludku se připojují k pozitivně nabité terciární aminoskupině (-NH3 +) chitosanu. Krátkodobé studie na zvířatech vypovídaly o dobré bezpečnosti chitosanu. U člověka bylo zjištěno, že chitosan snižuje hladinu celkového cholesterolu v séru o 5,8-42,6 % a hladinu lipoproteinů s nízkou hustotou o 15,1-35,1 %. V krátkých studiích (do 12 týdnů) nebyly u chitosanu pozorovány žádné klinicky významné příznaky oproti placebu. Krátkou nevolnost a zácpu uvedlo u 2,6-5,4 % pacientů. Recenze vypovídala o dobré klinické snášenlivosti, ale vybízela k opatrnosti u alergií na korýše. [3] V pozdějších studiích bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností nejedná o alergii na korýše, ale o jinou potravinovou alergii. Jedna ze studií se zabývala účinky chitinu-chitosanu jako doplňku stravy, především pro jeho vliv na cholesterol. Zjistilo se, že když se chitin-chitosan používá jako doplněk stravy, snižuje plazmatický cholesterol a triglyceridy a zlepšuje poměr HDL cholesterolu a celkového cholesterolu. Pokud se dlouhodobě užívají vysoké dávky chitosanu, je třeba mít na paměti, že může dojít k nepříznivým metabolickým následkům. Proto je důležité tento fakt konzultovat s lékařem. [4] Byla prokázána schopnost chitosanu snižovat hladiny LDL. Z dosavadních studií vyplývá, že chitosan pomáhá udržovat zdravý nízký metabolismus cholesterolu a podporuje i zdravý metabolismus lipidů.

Chitosan pomáhá hubnout

Obezita je strašákem moderní doby. Nadměrná tělesná hmotnost zvyšuje pravděpodobnost vzniku nejrůznějších onemocnění jako je mrtvice, infarkt, dna, cukrovka nebo žlučové kameny. S nadváhou se pojí i větší únava, potíže s dýcháním, ale také bolesti zad a kloubů. Chitosan je skvělý zdroj vlákniny, který pomáhá snížit chuť na jídlo a tím i hubnutí díky velké koncentraci nerozpustné vlákniny. Nerozpustná vláknina se spojí s vodou, rozšíří se v žaludku a člověk se tak cítí plný po dlouhou dobu. Žaludek je charakteristický kyselým prostředím. Chitosan se v něm rozpouští za vzniku gelovité struktury. Chrání žaludeční sliznici před nadměrnou kyselostí – působí tak proti pálení žáhy (jako antacidum) a zároveň zvýšená viskozita gelu zvyšuje pocit sytosti. Chitosan dokáže odchytat tuk o čtyř až šestinásobku vlastní hmotnosti. Tuky se nevstřebají a tělo je odvádí stolicí ven. Přirozeným způsobem tak zbavuje tělo nežádoucího tuku. Zkušenosti s užíváním chitosanu naznačují, že chitosan pomáhá se snižováním tělesné hmotnosti. Dosavadních výzkumů je málo a jsou zatím nejednoznačné. Některé výzkumy vypovídají o tom, že chitosan a omezený příjem kalorií může vést k úbytku hmotnosti. Kvalitnější studie zjistily, že vliv chitosanu na úbytek hmotnosti je minimální, asi 0,5 kg při užívání 1-6 měsíců.

Chitosan a cukrovka

Chitosan může být také úspěšný u osob, které mají cukrovku a navíc jsou obézní. Byla provedena studie, při které vědci zjistili, že chitosan může zabránit progresi diabetu 2. typu prostřednictvím změny střevní mikroflóry, což snižuje záněty. [5] Pro potvrzení předpokladů prospěšnosti chitosanu na cukrovku, které vycházejí ze studií i praxe, by bylo třeba ještě důkladnější testování.

Vliv chitosanu na dutinu ústní

Vědci se domnívají, že produkty, ve kterých je obsažen chitosan, mohou při pravidelném vyplachování dutiny ústní (2 týdny) snižovat tvorbu plaku. Objevily se také informace o nižším výskytu zubních kazů.

Pomáhá snížit vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak (hypertenze) se týká velkého množství dospělých. Jedná se o zdravotní stav, které může způsobit mrtvici, srdeční selhání, selhání ledvin a další závažné zdravotní problémy. Většinou se projevuje nevolností, silnou bolestí hlavy, zmateností, nevolností, zvracením, potížemi s viděním nebo třeba krvácením z nosu. Bylo zjištěno, že osoby, které pravidelně konzumují doplněk stravy s chitosanem, mají menší problémy. Pravidelné užívání chitosanu přispívá k poklesu systolického krevního tlaku.

Snižuje riziko anémie

Anémii charakterizuje nízký obsah železa v krvi. Mezi obvyklé příznaky anémie patří slabost, únava, necitlivost a brnění v rukou a nohou, hladký červený jazyk. Při užívání chitosanu se ukázalo, že poklesla rizikovost anémie a kromě toho se posílila činnost ledvin. Zjištění ze studie naznačují, že perorální podání vitamínu B12 se chitosanem může být pomocí při terapii anémie u pacientů s gastrektomií. [6]

Snižuje pravděpodobnost infekce

Infekce je v zásadě způsobena napadením tělních tkání hostitelského organismu mikroorganismy, které mají vliv na onemocnění. Může se jednat o příznaky jako je únava, hubnutí, ztráta chuti k jídlu, noční pocení, horečka, bolesti. Chitosan zlepšuje funkce trávicího systému, podporuje růst užitečných organismů a chrání tělo před útokem censoredch infekcí.

Vedlejší účinky a bezpečnost používání chitosanu

Pro většinu lidí se chitosan jeví jako bezpečný při orálním užívání. Uvádějí se výjimečné případy plynatosti nebo zácpy, což může souviset s fungováním přípravku. Časté dotazy také směřují k tomu, jak je to s konzumací chitosanu u osob s alergií na mušle. Tyto osoby jsou alergické na maso a chitosan pochází ze skořápky. Proto by se o problém jednat nemělo. V literatuře je možné se dočíst o ojedinělých zjištěních, kdy došlo k potravinové alergii na chitosan, ale neměla souvislost alergií na korýše. Protože Warfarin ředí krev, existují obavy, že užíváním chitosanu by se mohly zvýšit účinky ředění krevního oběhu. Rizikem by pak byl nejen vznik modřin, ale i krvácení. Proto není konzumace chitosanu v tomto případě vhodná. Přestože chitosan při doporučeném dávkování nevyvolává komplikace, s ohledem na jeho funkci v organismu je potřeba zohlednit možnost horšího vstřebávání minerálů jako je třeba hořčík, vápník, zinek nebo železo. Pokud užíváte tyto minerály, doporučuje se přinejmenším 2hodinový časový odstup. Pokud ale užíváte nějaké další léky, je vhodné zkonzultovat konzumaci chitosanu s lékařem. Přípravky s chitosanem nejsou určeny dětem, ani těhotným nebo kojícím ženám, protože není dostatek informací o bezpečnosti užívání v těchto případech.

Dávkování chitosanu

Chitosan není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. U většiny osob nevznikají při běžném dávkování žádné komplikace. Je ale třeba dávat pozor na vstřebávání minerálů jako je vápník, hořčík, zinek nebo železo, proto se doporučuje mezi léky minimálně 2hodinový časový odstup. V klinických studiích byl chitosan podáván v různých dávkách. Pokud se jednalo o vliv na obezitu, používala se dávka 2,4 g/den. Obvykle se chitosan se užívá před jídlem (alespoň ½ hodiny až hodinu) a je ho třeba dostatečně zapít (250 ml vody). Doporučené denní dávky se pohybují okolo 1-3 g. Existuje ovšem i možnost využít doplněk stravy s chitosanem, kdy se můžete najíst hned. O vhodnosti kombinace chitosanu a léků je třeba se poradit s lékařem.

Chitosan pro zdraví

Chitosan je známý pomocník při hubnutí, a navíc snižuje pocit hladu. Přestože se nehodí pro děti, těhotné a kojící ženy, pomáhá s regenerací střevní sliznice (a chrání ji před kyselostí), urychluje hojení nepřiměřených imunitních reakcí a jizev, působí na cholesterol v krvi a snižuje vznik ledvinových kamenů. Při užívání chitosanu je třeba dávat pozor na odstup od minerálních látek a případně konzultovat vhodnost použití doplňku stravy s lékařem. Pro přesné určení aktivit chitosanu je potřeba další zkoumání. Pro některé z účinků (vliv na cholesterol) je vhodné, když je chitosan doplněn o vitamín C. Zdroje: 1) Chitosan: A Promising Marine Polysaccharide for Biomedical Research, Mercy Halleluyah Periayah, Ahmad Sukari Halim, Arman Zaharil Mat Saad, Pharmacogn Rev. 2016 Jan-Jun; 10(19): 39–42. doi: 10.4103/0973-7847.1765452) Molecular weight dependent antimicrobial activity by Chitosan. Seiichi Tokura, Keisuke Ueno, Satoshi Miyazaki, Norio Nishi, Macromolecular Symposia. First published: 04 March 2011 https://doi.org/10.1002/masy.199712001033) Cholesterol-lowering properties and safety of chitosan. Ylitalo R1, Lehtinen S, Wuolijoki E, Ylitalo P, Lehtimäki T., Arzneimittelforschung. 2002;52(1):1-7.4) Chitin-chitosan: Properties, benefits and risks, S.S.KoideM.D., Ph.D., Nutrition Research, Volume 18, Issue 6, June 1998, Pages 1091-1101, https://doi.org/10.1016/S0271-5317(98)00091-8,5) Investigation of Chitosan for Prevention of Diabetic Progression Through Gut Microbiota Alteration in Sugar Rich Diet Induced Diabetic Rats. Prajapati B, Rajput P, Jena PK, Seshadri S1., Curr Pharm Biotechnol. 2015;17(2):173-84.6) In vivo application of chitosan to improve bioavailability of cyanocobalamin, a form of vitamin B12, following intraintestinal administration in rats. Goto Y, Masuda A, Aiba T. Int J Pharm. 2015 Apr 10;483(1-2):250-5. doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.02.016. Epub 2015 Feb 11.