Které houby jsou nejúčinnější v boji proti rakovině? 4.86/5 (22)

nákres houby Reishi na kmeni

Houby proti rakovině

Už od nepaměti si lidstvo cení hub jako kulinářského zázraku a prostředku orientálního lidového léčitelství. Západní výzkumníci v posledním desetiletí projevují ohromný zájem prozkoumat farmaceutický potenciál hub. Hlavní doposud objevená lékařská využití hub jsou:

 • antioxidační
 • antidiabetické
 • hypocholesterolemické protinádorové
 • protirakovinné, imunomodulační
 • protialergické
 • nefroprotektivní a antimikrobiální látky

Tady jsou čtyři nejprostudovanějších medicinální houby bohaté na polysacharidy, triterpny, manitol a beta glukany, primární aktivní složky podporující imunitu.

Ganoderma, Reishi, Ling Zhi, lesklokorka lesklá, „houba nesmrtelnosti“ proti rakovině

ilustrace hub reishi

Reishi je to jedno z výborných tonik čínské medicíny využívaných při léčbě rakoviny v tradiční i moderní čínské medicíně pro zlepšení vitality, síly a výdrže a k prodloužení života. Reishi posiluje imunitní odpověď, zmírňuje vedlejší účinky chemoterapie, jako jsou nevolnosti a poškození ledvin, a chrání buněčnou DNA zvyšováním antioxidačních schopností. (1) Reishi (Ganoderma lucidium) obsahuje polysacharidy, které účinně potlačují rakovinné buňky. Dr. Fukumi Morishiga z Institutu vědy a lékařství Linuse Paulinga vzal extrakt duanwood red reishi (který obsahuje mnohem vyšší koncentraci účinných látek než jakýkoli běžně prodávaný výrobek) a ukázal, že když se použije společně s vitaminem C (který si člověk na rozdíl od zvířat neumí vyrobit), výrazně stimuluje činnost makrofágů. Ve své práci ukázal, že všechny typy rakoviny od nádorů mozku po rakovinu prsu časem ustupovaly. Některé rakoviny dokonce zmizely. TCM doporučuje k extraktu přidávat ještě spórový prášek z duanwood reishi pro vyšší a komplexní účinek. (1, 2) Předchozí studie ukázaly, že reishi (Ganoderma lucidum) zúžila cévy vedoucí k nádorům rakoviny prostaty a zastavila množení buněk. Ve studii publikované loni v americkém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tým vědců prokázal spojení jejího užívání s odumíráním rakovinných buněk. Tým z tchajwanského výzkumného střediska Academia Sinica zjistil, že polysacharidy F3, druh molekuly sacharidu obsažený v houbách reishi, mohou podpořit protilátky v rozpoznávání a zabíjení antigenů spojených s nádory nebo rakovinnými buňkami. (3) Výtažek houby Ganoderma lucidum vykazuje potenciální protinádorové a chemopreventivní účinky na tři typy rakoviny prsu: závislou na estrogenových receptorech, nezávislou na estrogenových receptorech a zánětlivou. (4)

 • Imunomodulace:

  Při užívání reishi se značně zlepšilo množení, zrání a aktivita lymfocytů T i B, NK buněk a dendritických buněk v laboratorních testech i testech na zvířatech. Nejvýznamnější složkou pro podporu imunity je betaglukan. (12)
 • Chronický únavový syndrom:

  Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie byla provedena v Číně. Výtažek reishi byl podáván po dobu 8 týdnů, což vedlo ke snížení pocitu únavy a zlepšení kvality života. To opět potvrzuje účinek reishi na imunitní systém. (13)
 • Antivirové a antibakteriální působení:

  Bílkoviny navázané na polysacharidy (glykoproteiny, srovnatelné s frakcemi PSK a PSP v druhu Coriolus versicolor) z reishi vykazovaly v laboratorním testu inhibiční účinek na virus Herpes simplex typu 1 (HSV-1), Herpes simplex typu 2 (HSV-2) a virus vezikulární stomatitidy (VSV – kmen New Jersey). (14)
 • Protivředové účinky:

  Extrakt reishi inhiboval růst druhu Helicobacter pylori, bakterie, která způsobuje např. žaludeční vředy a gastritidu (a pravděpodobně hraje roli i při rozvoji rakoviny žaludku). (15)

ZKUŠENOSTI S UŽÍVÁNÍM DUANWOOD REISHI

Coriolus versicolor (Trametes versicolor), outkovka pestrá, Yun Zhi

Outkovka pestrá v atlasu hub

Je to jedna z nejprostudovanějších léčivých hub na světě. Jde o modifikátor biologické odpovědi. Outkovka pestrá se v čínské medicíně používá jako tonikum už po staletí. Studie ukázaly, že zvyšuje míru přežití a funguje jako imunomodulátor se stimulačními a protinádorovými účinky. Některé studie ukazují, že může podporovat účinky léčby rakoviny chemoterapií a snižovat vedlejší účinky radioterapie. (5, 6) Na stránkách MD Anderson jsou k nahlédnutí výzkumy, kde výtažek outkovky potlačoval buněčné linie rakoviny žaludku, lymfomu, leukémie a rakoviny plic. (7)

Mechanizmus působení outkovky

Coriolus versicolordokáže provést posun od TH2 k TH1 pomocí obsažených polysacharid peptidů. Když se tělo posune od TH1 odpovědi k TH2 a pak se nepřesune zpět, organismus se zasekne v zánětlivém stavu. To je špatné. Snížení hladiny TH1 znamená redukci NK buněk a schopnosti těla zničit rakovinné buňky. Zánětlivá odpověď TH2 stimuluje tvorbu nových cév okolo poškozené tkáně a to může vést k růstu nádorů. Coriolus versicolor také zvyšuje počet NK buněk a CD8+ T-lymfocytů (typ bílých krvinek), které mohou zabíjet rakovinné buňky. Bylo prokázáno, že Coriolus versicolor aktivuje tvorbu T-lymfocytů, činnost makrofágů a jiné funkce imunitního systému. (8) V preklinických testech a klinických studiích bylo prokázáno, že výtažek outkovky, PSP, podporuje imunitu a má imunomodulační a protirakovinné účinky. Bylo prokázáno, že snižuje vedlejší účinky radioterapie a chemoterapie. (8)

Cordyceps sinensis, housenice čínská, Dong Chong Xia Cao

Housenice čínská

Cordyseps sinensis je houba proti rakovině, která se v Číně používá už přes 2000 let jako léčba mnoha různých potíží včetně rakoviny. Mnoho dostupných důkazů naznačuje, že účinnost C. sinensis jako antineoplastické léčivé látky je důsledkem aktivace imunitních odpovědí.

Zvyšování ATP

Cordyceps sinensis zvyšuje hladinu ATP (adenosintrifosfátu) v těle o téměř 20 procent. ATP je zdroj energie pro tělo – taková baterie, dá se říct – a je potřeba pro veškeré enzymové procesy. Více o ATP a jeho působení na organizmus v článku Housenice čínská láme rekordy.

Imunostimulace

Housenice funguje jako imunostimulátor zvyšováním počtu T buněk a NK buněk, které bojují proti rakovině a virům. Prodlužuje život bílých krvinek a zlepšuje řešení infekcí. Bylo prokázáno její protinádorové působení a chrání také ledviny před vedlejšími účinky chemoterapie. Jde o jedno z nejpoužívanějších tonik v přípravcích proti rakovině v čínské medicíně. (9)

Antibakteriální

Cordyceps sinensis je antibakteriální, antimykotická houba, která dokáže také paralyzovat hmyz a obsahuje silná antibiotika! První záznamy o jejím použití pochází z 15. století. Používá se na Tchaj-wanu a v Číně jako léčba cukrovky, jako antidepresivum a při léčbě rakoviny. (10)

Antioxidant

Cordyceps sinensis je silný antioxidant, chrání tedy buňky před poškozením volnými radikály. Poškození volnými radikály je proces, při kterém volné elektrony poškozují naše buňky a naši DNA a považuje se za primární faktor procesu stárnutí.  Navíc když je DNA (genetický materiál) v buňkách poškozená, zvyšuje se riziko rakoviny. Bylo prokázáno, že CS podporuje tvorbu glutathionu a SOD. To jsou ochranné, přirozené antioxidanty vyráběné v našich buňkách, které nás chrání před poškozením volnými radikály a oxidací. (11)

Protizánětlivé působení

Cordyceps sinensis vykazuje protizánětlivé vlastnosti. Zánět je společným faktorem mnoha onemocnění, včetně rakoviny. Podpora zvládání zánětu moduluje náš imunitní systém. Konkrétně bylo prokázáno, že potlačuje výrobu COX-2, NFkB a TNFa. Tyto zánětlivé molekuly jsou přítomny v rakovinných buňkách a mnoha jiných chorobných procesech. (16, 17)

Antiangiogenezní působení

Některé studie ukázaly, že CS předchází metastázám inhibicí angiogeneze, procesu, při kterém nádorové buňky vytvářejí nové cévy, což umožňuje růst nádoru a vstup rakovinných buněk do krevního řečiště a jejich šíření do jiných částí těla. (18) ZKUŠENOSTI S UŽÍVÁNÍM CORDYCEPSU

Čaga, Inonotus obliquus, rezavec šikmý

Kyselina betulinováčaga na kmeni břízy

Používá se jako léčivá houba v ruské a východoevropské tradiční medicíně. Čaga byla zkoumána pro potenciální protirakovinné působení. Čaga obsahuje betulin, prekurzor kyseliny betulinové, který prokazatelně inhibuje rakovinu podporující enzym topoizomerázu. Bylo zjištěno, že kyselina betulinová působí proti rakovině kůže, mozku, vaječníků a hlavy a krku podporou apoptózy neboli přirozeného procesu naprogramované buněčné smrti. (19)

Protinádorové působení:

Kyselina betulinová, složka čagy, je cytotoxická a spouští apoptózu prostřednictvím přímého působení na mitochondrie rakovinných buněk. Další apoptotické faktory vedou ke štěpení kaspáz a fragmentaci jádra. Jako mnoho léčivých hub je čaga bohatá na beta glukany, které mají imunomodulační působení. Beta glukany se váží na komplementové receptory 3 (CR3), které umožňují imunitním buňkám rozpoznat rakovinné buňky jako „ne vlastní“. (20, 21) Extrakt ze sibiřské čagy vykazoval inhibiční a proapoptotický účinek na množení buněk rakoviny tlustého střeva prostřednictvím up regulace Bax a kaspázy-3 a down regulace Bcl-2. (22)

Modulátor imunitního systému:

Čaga silně podporuje imunitu. Čaga je bohatým zdrojem beta glukanů a polysacharidů, což jsou nezbytné živiny pro imunitní systém. Tyto polysacharidy mají silné protizánětlivé účinky, vyrovnávají imunitu a podporují schopnost těla vytvářet NK buňky pro boj s infekcemi. (23)

Antibakteriální:

Čaga zabíjí nebo zastavuje růst nebo replikaci tím, že zničí nebo potlačí množení bakterií. Toto jsou některé složky čagy s antibakteriálními vlastnostmi: kyselina betulinová, měď, flavonoidy, inotodiol, lanosterol, hořčík, melanin, kyselina panthotenová, fytonutrienty, polysacharidy, saponiny, selen, steroly, tripeptidy, triterpeny a zinek. (24)

Protizánětlivé:

Předpokládá se, že čaga má protizánětlivé působení a ulevuje od bolesti díky inhibici syntázy oxidu dusnatého (iNOS) a cyklooxygenázy-2 (COX-2). Výtažek z čagy snižuje oxidativní stres v lymfocytech u pacientů se zánětlivým onemocněním střev. (25)

Antivirové a antimykotické:

Čaga má mnoho aktivních složek, které jsou antivirové a antimykotické, ale ty hlavní biologicky aktivní jsou kyselina betulinová, beta glukany, saponiny a triterpeny. (26)

Protikvasinkové:

Čaga podporuje a chrání fungování jater, která pilně zpracovávají toxiny kandidy. (24)

Adaptogen:

Rusové zjistili, že čaga je nejsilnější známý adaptogen. Proto je základem boje proti předčasnému stárnutí a prevence závažných onemocnění. Adaptogen je látka, která modifikuje odpověď lidského těla na stres. Je nepochybné, že právě stres nejvíce přispívá rozvoji nemoci. Zkrátka používejte houby proti rakovině.  (27) ZKUŠENOSTI S UŽÍVÁNÍM SIBIŘSKÉ ČAGY Zdroj 1) Barrie R. Cassileth. Reishi Mushroom. Dostupné z http://www.cancernetwork.com/integrative-oncology/reishi-mushroom2) Dostupné z https://paulingblog.wordpress.com/2011/12/14/fukumi-morishige/3) Shih-Fen Liao, Chi-Hui Liang, Ming-Yi Ho, Tsui-Ling Hsu, Tsung-I Tsai, Yves S.-Y. Hsieh, Chih-Ming Tsai, Shiou-Ting Li, Yang-Yu Cheng, Shu-Ming Tsao, Tung-Yi Lin, Zong-Yan Lin, Wen-Bin Yang, Chien-Tai Ren, Kuo-I Lin, Kay-Hooi Khoo, Chun-Hung Lin, Hsien-Yeh Hsu, Chung-Yi Wu, and Chi-Huey Wong. Immunization of fucose-containing polysaccharides from Reishi mushroom induces antibodies to tumor-associated Globo H-series epitopes. PNAS August 20, 2013 110 (34) 13809-13814http://www.pnas.org/content/110/34/138094) Alice W. Chen. New Awareness on Mushrooms and Cancer: Focusing on Ganoderma lucidum and breast cancer. Dostupné z http://www.nchpjournals.com/journals/manuscript.php?msid=10515) Torkelson, C. J., Sweet, E., Martzen, M. R., Sasagawa, M., Wenner, C. a, Gay, J., … Standish, L. J. (2012). Phase 1 Clinical Trial of Trametes versicolor in Women with Breast Cancer. ISRN Oncology, 2012, 251632. doi:10.5402/2012/2516326) Dostupné z https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/trametes-versicolor7) Dostupné z https://www.vingerhoed2.nl/assets/downloads/5a045743/University-of-Texas-MD-Anderson-Cancer-Center-report.pdf8) Mohammad H. Saleh, Iran Rashedi, and Armand Keating. Immunomodulatory Properties of Coriolus versicolor: The Role of Polysaccharopeptide. Front Immunol. 2017; 8: 1087. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.3389/fimmu.2017.01087. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592279/9) Sun-Hee Jang, Jisang Park, Seung-Hwan Jang, Soo-Wan Chae, Su-Jin Jung, Byung-Ok So, Ki-Chan Ha, Hong-Sig Sin, and Yong-Suk Jang corresponding author. In vitro Stimulation of NK Cells and Lymphocytes Using an Extract Prepared from Mycelial Culture of Ophiocordyceps sinensis. Immune Netw. 2016 Apr; 16(2): 140–145. Published online 2016 Apr 28. doi: 10.4110/in.2016.16.2.140. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4853500/10) Hardeep S. Tuli, Sardul S. Sandhu, and A. K. Sharma corresponding author. Pharmacological and therapeutic potential of Cordyceps with special reference to Cordycepin. 3 Biotech. 2014 Feb; 4(1): 1–12. Published online 2013 Feb 19. doi: 10.1007/s13205-013-0121-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909570/11) Mrinalini Singh, Rajkumar Tulsawani, Praveen Koganti, Amitabh Chauhan, Manimaran Manickam, and Kshipra Misra. Cordyceps sinensis Increases Hypoxia Tolerance by Inducing Heme Oxygenase-1 and Metallothionein via Nrf2 Activation in Human Lung Epithelial Cells. Biomed Res Int. 2013; 2013: 569206. Published online 2013 Aug 26. doi: 10.1155/2013/569206. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3770031/12) Chunhua Wang, MS, Songsheng Shi, PhD, Quan Chen, MS. Antitumor and Immunomodulatory Activities of Ganoderma lucidum Polysaccharides in Glioma-Bearing Rats. Dostupné z http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/153473541876253713) Dostupné z http://www.aaspjournal.org/pdf_fullpaper/vol02no01_262-268.pdf14) Buddha Bahadur Basnet, Li Liu, Li Bao & Hongwei Liu. Current and future perspective on antimicrobial and anti-parasitic activities of Ganoderma sp.: an update. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21501203.2017.132452915) Jae-Heung Park, Kyung-Jun Jang, Cheol-Hong kim, Yoo-Hwan Lee, Soo-Jung Lee, Bum-Hoi kim, and Hyun-Min Yoon. Ganoderma lucidum Pharmacopuncture for the Treatment of Acute Gastric Ulcers in Rats. J Pharmacopuncture. 2014 Sep; 17(3): 40–49. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332011/16) Yang ML, Kuo PC, Hwang TL, Wu TS. Anti-inflammatory principles from Cordyceps sinensis. J Nat Prod. 2011 Sep 23;74(9):1996-2000. doi: 10.1021/np100902f. Epub 2011 Aug 17. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2184826617) Dostupné z https://www.huffingtonpost.com/nalini-chilkov/cordyceps-cancer_b_854566.html18) Dostupné z http://www.integrativecanceranswers.com/cordyceps-cancer-support-and-immune-modulation-from-an-ancient-chinese-herbal-medicine/19) Agneyo Ganguly, Benu Brata Das, Amit Roy, Hemanta K Majumder. Betulinic Acid, a Catalytic Inhibitor of Topoisomerase I, Inhibits Reactive Oxygen Species–Mediated Apoptotic Topoisomerase I–DNA Cleavable Complex Formation in Prostate Cancer Cells but Does Not Affect the Process of Cell Death. Cancer Research 67(24):11848-58 · January 2008. Dostupné z  https://www.researchgate.net/publication/5758671_Betulinic_Acid_a_Catalytic_Inhibitor_of_Topoisomerase_I_Inhibits_Reactive_Oxygen_Species-Mediated_Apoptotic_Topoisomerase_I-DNA_Cleavable_Complex_Formation_in_Prostate_Cancer_Cells_but_Does_Not_Affect20) Simone Fulda. Betulinic Acid for Cancer Treatment and Prevention. Int. J. Mol. Sci. 2008, 9(6), 1096-1107. http://www.mdpi.com/1422-0067/9/6/1096/htm21) Dostupné z https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/hepo.2017.63.issue-2/hepo-2017-0013/hepo-2017-0013.pdf22) Sung Hak Lee, Hee Sun Hwang, Jong Won Yun. Antitumor Activity of Water Extract of a Mushroom, Inonotus obliquus, against HT-29 Human Colon Cancer Cells. Article in Phytotherapy Research 23(12):1784-9 · December 2009. DOI: 10.1002/ptr.2836 · Source: PubMed. https://www.researchgate.net/publication/24278781_Antitumor_Activity_of_Water_Extract_of_a_Mushroom_Inonotus_obliquus_against_HT-29_Human_Colon_Cancer_Cells23) Yeon-Ran Kim corresponding autor. Immunomodulatory Activity of the Water Extract from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus, Mycobiology. 2005 Sep; 33(3): 158–162. Published online 2005 Sep 30. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774877/24) Arthur Haines. Review of Medicinal Uses of Chaga (Inonotus obliquus) Dostupné z https://pdfs.semanticscholar.org/0619/d629084fd750f8d2139e0c0aa9fc00e50f67.pdf25) Najafzadeh M, Reynolds PD, Baumgartner A, Jerwood D, Anderson D. Chaga mushroom extract inhibits oxidative DNA damage in lymphocytes of patients with inflammatory bowel disease. Biofactors. 2007;31(3-4):191-200. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1899728226) Glamočlija J, Ćirić A, Nikolić M, Fernandes Â, Barros L, Calhelha RC, Ferreira IC, Soković M, van Griensven LJ. Chemical characterization and biological activity of Chaga (Inonotus obliquus), a medicinal “mushroom”. J Ethnopharmacol. 2015 Mar 13;162:323-32. doi: 10.1016/j.jep.2014.12.069. Epub 2015 Jan 7. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2557689727) Arnason, Catling, Small, Dang, Lambert. National Research Council of Canada. Biodiversity and Health.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

6 komentářů v “Které houby jsou nejúčinnější v boji proti rakovině?

 1. JOSEF píše:

  DOBRY DEN..O TYTO HOUBY SE ZAJIMAM RADU LET..UZ JEN Z DUVODU ZE OBA RODICE MI BOHUZEL ZEMRELI NA RAKOVINU..MAM ZKUSENOSTI S CERTVOU HOUBOU SHIITAKE..MOHU JEN DOPORUCIT..PRIDAVAM JAK DO POLEVEK TAK I POD PECENA STEHNA ..PO KONZUMACI SE CITIM OPRAVDU SKVELE..MA TO VELKY VLIV NA NASE ZDRAVI..TEZ SEM NASEL HOUBU JMENEM BREZOVNIK OBECNY..MA TEZ PROTIRAKOVINNE UCINKY PRO POTIZE SE ZALUDKEM..TEDY NA RAKOVINU ZALUDKU NA KTEROU ZEMREL MUJ DEDA V ROCE 1959..V TE DOBE BYLO MEMU OTCI 8 LET..TATO HOUBA ROSTE NA BRIZE KTERA BUD UMIRA NEBO HNIJE..BREZOVNIK OBECNY JE PARAZIT ZIVI SE BRIZOU TAK DLOUHO DOKUD STROM NEZEMRE A JESTE NEJAKOU DOBU SE JIM ZIVI NA ODUMRELYCH KMENECH A VETVICH

 2. Marie píše:

  Dobrý den Jelikož jsem měla velké problémy přes 2.měsíce, bolesti břicha,ani na CT nezjistily příčinu tohoto stavu,tak nyní užívám k lékům tekutou čagu,kterou si ředím převařenou vodou a vše ustává, jsem nyní už několik dní bez těchto problémů tak si myslím,že to bude již dobré a ještě spolu s Ganodermou super strong Duanwood Red Reishi Extrakt.Doufám,že to bude již v pořádku.

 3. Jan Žabka píše:

  Krátké a přehledné shrnutí účinku hub jako doplnění informací i pro Ty, kteří to potřebují.

 4. Karin píše:

  Dobrý deň,
  keď som si minulú zimu začala užívať Reishi mala som minimálne očakávania,keďže som silná alergička a vyskúšala som kadečo. Na moje veľké prekvapenie prišla jar a u mňa sa neobjavili žiadne príznaky alergie.Prvýkrát po 32 rokoch som prežila jar bez ťažkostí,preto vrelo doporučujem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.