Hericium – korálovec ježatý

Hericium, známé také pod českým názvem korálovec ježatý, je velmi chutnou houbou připomínající lví hřívu. Využívá se především k podpoře mentálních funkcí, řeší

hericium-ilustrace

neurologické problémy, při trávicích potížích různého typu a podobně jako další houby se i korálovec chlubí imunomodulačními a protieucensored16nými účinky. Jeho význam spočívá v boji s eucensored11 horní a střední části trávicího traktu a jater, osvědčil se také v případě žaludeční bakterie Helicobacter pylori. Hericium se nyní podrobně studuje, zajímavá je například jeho schopnost stimulovat produkci nervového růstového faktoru NGF. Tento protein podporuje růst nervových buněk a ochranu nervů. Také je ale v případě potřeby opravuje. Tato funkce je podle posledních výzkumů důležitá u pacientů po infarktu, protože omezuje riziko selhání srdce. (1)

Hericium z hlediska tradiční čínské medicíny

Podle tradiční čínské medicíny má Hericium neutrální teplotu, chuť sladkou a fádní. Ohledně tropismu se zdroje liší. Některé uvádějí žaludek, slezinu a srdce, podle jiných jsou to ledviny, játra nebo všechny okruhy. Tato houba speciálně posiluje žaludek a reguluje jeho Qi, také napomáhá trávení a doplňuje slezinu. Zároveň uklidňuje ducha Shen a posiluje činnost mozku. Významná pomoc Hericia je také při podpoře mentálních funkcí a při neurologických problémech, například při Alzheimerově chorobě, demenci, roztroušené skleróze, Parkinsonově chorobě, neuropatii nebo neurastenii. Rozvojem mentálních funkcí se zabývali už staří Číňané a používali Hericium právě pro tento účel. Navíc podporuje paměť a soustředění, proto se hericium využívá například během zkouškových období. Hericium můžeme také považovat za specialistu na různé trávicí problémy. Hlavně když je provází horko, které tradiční čínská medicína popisuje jako „horko v žaludku”. Předností Hericia je schopnost harmonizovat žaludek a trávení jako celek. Zároveň se stará o zklidnění a ochranu sliznice. Využívá se tedy při pálení žáhy, refluxu, gastritidě nebo žaludečních vředech. Přispívá k lepšímu trávení. V této souvislosti je třeba zmínit také stav, když se stres projevuje na těle. Tyto stavy mohou vypadat jako tlaky na hrudi nebo kolem žaludku, pocit pnutí, podrážděnost, deprese, knedlík v krku, pocit vnitřní rozechvělosti, mohou způsobovat premenstruační syndrom, nepravidelný cyklus a často rostou spolu s emocemi. Tradiční čínská medicína tyto příznaky přisuzuje stagnací jater. I v tomto případě pozitivně působí Hericium. (2)

Hericium otestováno praxí:

  • zklidnění depresivních nálad + lze užívat také Cordyceps
  • doplňková terapie při nervových onemocněních + lze užívat také Reishi, Cordyceps
  • poruchy spánku, neklid + lze užívat i Reishi
  • posílení imunitního systému + využívají se i další extrakty z hub
  • prevence eucensored11 – hlavně eucensored16 střev, žaludku, jícnu a kůže
  • úprava žaludečních a střevních problémů, týká se především nepřiměřených imunitních reakcí trávicí soustavy + využívá se také Shiitake, Reishi, Coprinus

Další možnosti použití Hericia:

při gastritidě, při problémech žaludku, u Helicobacter pylorii, při celiakii (také Reishi), pro zklidnění sliznice, při stresu, vnitřním neklidu, neurastenii (chronický únavový syndrom), působí na NGF faktor u neurodegenerativních onemocnění (demence, Alzheimer (přidává se Reishi), Parkinson (při depresích se přidává Cordyceps), roztroušená skleróza), pro lepší fungování nervového systému, při neuropatii, u multirezistentního zlatého stafylokoka, pro zlepšení koncentrace, při eucensored11 onemocněních (žaludku, jícnu, tlustého střeva, jater, děložního krčku).

Charakteristika Hericia

Hericium erinaceus (korálovec ježatý, Lion´s Mane (anglicky), Yamabushitake (japonsky), Hou Tou Gu (čínsky)) roste na kmenech zraněných listnatých stromů a také na pařezech. Najdeme ho především na severní polokouli: v Evropě, Asii, ale i Severní Americe. Hericium je jedlá houba a chutná velmi dobře. Kromě pevného místa v asijské gastronomii je také houbou užívanou při terapii nemocí, kterou využívá především tradiční čínská medicína. Neznámá ale není ani v Severní Americe. Původní obyvatelstvo – indiáni – Hericium nosili jako prášek stále u sebe a houba se osvědčila při ošetřování otevřených poranění, především jako dezcensored prostředek a k zastavení krvácení. O „vědecké“ zdokumentování houby se v 18. století postarali dva mykologové: Francouz J. B. F. Bulliard, který ho pojmenoval Hydnum erinaceus. Aktuální jméno mu dal koncem 18. století průkopník mykologie Ch. H. Persoon. Povědomí o blahodárných účincích Hericia se šířilo rychle, brzy tedy došlo k vědeckému zkoumání. Účinnost Hericia dokladuje řada pokusů a studií. Protože velmi vzrostla poptávka, pěstuje se hericium také komerčně. Hericium, speciálně tvar jeho plodnice, připomíná mořský korál, případně lví hřívu. Odtud získala tato houba svůj název (český i anglický). Kupovité plodnice mají velikost zhruba 7–15 cm, ale bývají také mnohem větší, dokonce až 40 cm. Na dolní straně jsou „roztřepené“, což připomíná ostny.

Složení Hericia

Hericium je z většinou tvořeno vodou, sušina obsahuje hlavně polysacharidy, bílkoviny i tuky. Obsah bioaktivních látek je pak příčinou účinků této houby.

Polysacharidy

Nejvýznamnější částí houby jsou polysacharidy, zastoupeno je dokonce několik typů. Jedna část – nerozpustné polysacharidy, které se nevstřebávají, se využívají jako potrava pro střevní bakterie. Tímto způsobem se pečuje o střevní mikroflóru a zlepšuje se pohyblivost střev. Rozpustné polysacharidy se naopak vstřebávají a dostávají se do organismu. Také mohou působit na sliznici střev, kterou procházejí. Mezi nejdůležitější polysacharidy v Hericiu můžeme uvést beta glukany, především β-1,3 a β-1,6 rozvětvené glukany. Dále je zapotřebí zmínit HEPF3 neboli heteropolysacharid s hlavními složkami fukózou a galaktózou. Mezi zajímavý polysacharid patří také heteropolysacharid  HPB-3, který se skládá z fukózy, d-galaktózy a d-glukózy. Kromě polysacharidů se v Hericiu objevují i monosacharidy, například glukóza, arabitol, trehalóza a mannitol. Ten má využití v lékařské praxi, protože podporuje vylučování tekutin. V Hericiu se také objevují sloučeniny sacharidů a bílkovin, zmínit můžeme třeba proteoglykan HEG-5. V tomto ohledu je důležité napsat, že polysacharidy a proteoglykany vynikají silnými imunomodulačními vlastnosti, mají protieucensored16a antioxidační vliv. (2)

Fenoly, terpeny a aromatické sloučeniny

Podstatnou součástí Hericia jsou i terpenové sloučeniny, fenoly a aromatické sloučeniny. Uvedené složky mají na starost podporu tvorby neurálního růstového faktoru. Tento faktor je významný při regeneraci nervové tkáně, tedy i té mozkové. Terpenové sloučeniny mají výrazné antioxidační, preventivní a protieucensored16 účinky. Patří se například erinaciny. Fenoly zase zastupují hericenony. (2)

Aminokyseliny a bílkoviny

V Hericiu najdeme kvalitní aminokyseliny a bílkoviny. Z aminokyselin je zastoupena řada druhů, včetně těch, které tělo neumí samo vyrobit. Především je to L-alanin a L-leucin, velmi malé množství pak v podobě L-tryptofanu a L-fenylalaninu. Co se týká bílkovin, vyskytují se tu velmi důležité enzymy jako například β-amyláza, proteáza, α-amyláza, β-glukosidáza, laktáza. Dokáží rozložit spoustu sloučenin jako je lignin, celulóza, jiné bílkoviny, ale také složené cukry.

Steroidní sloučeniny

V Hericiu nechybí ani steroidní sloučeniny – sloučeniny s cholesterolovým jádrem. V tomto případě se jedná o ergosterol (vitamín D2), dále 5-α-ergostan-3-on, 5-α-stigmasten-22-en-3-on a 5-α-stigmastan-3-on, kampestanol, kampesterol, erinaroly A‒F. Tyto sloučeniny se někdy uvádějí jako fytohormony, které vykazují protieucensored16 i imunomodulační účinky.

Tuky

Tuky v rostlinách nejsou příliš rozšířené, pokud tedy nemluvíme o semenech. V houbách ovšem tuky najdeme, a kromě toho také masné kyseliny. Větší množství zaujímají nenasycené mastné kyseliny, které zdraví prospívají. Zmínit můžeme třeba kyselinu olejovou nebo linoleovou. V Hericiu se skrývají i nasycené mastné kyseliny jako je kyselina stearová a kyselina palmitová. Sloučeniny cukrů a tuků se jmenují glykolipidy, tady jsou konkrétně zastoupeny cerebrosidy B a E – mají za úkol snižovat toxicitu eucensored17 v ledvinách a dají se využít při terapii eucensored16

Vitamíny a minerály

V Hericiu se nacházejí také minerální a stopové prvky, nechybí ani vitamíny. Jedná se především o fosfor, sodík, draslík, hořčík, vápník, zinek, selen, měď. Co se týká vitamínů, významné jsou především vitamíny skupiny B a vitamín D.

Prospěšnost Hericia pro organismus

Hericium je poměrně pestré na zajímavé látky, které mohou být prospěšné organismu.

Hericium prospívá nervové soustavě

Hericium má zcela jedinečný vliv na nervovou soustavu. Příčinou jsou především hericenony a erinaciny. Z výzkumů lze vyčíst příznivý vliv těchto látek na tvorbu neurálního růstového faktoru v nervové soustavě. Faktor je důležitý pro tvorbu nových nervových buněk, dále pak k obnově nervové tkáně, nervové buňky se stávají odolnějšími proti vlivům, mají delší životnost. Kromě toho podporuje také délku života cholinergních neuronů. Velmi prospěšné je Hericium především při degenerativních procesech v mozku, případně při poranění, kdy dojde k poškození míchy nebo nervů. Na hlodavcích bylo provedeno mnoho studií, které prokázaly výrazně rychlejší regeneraci a obnovení funkce poškozeného nervu při užívání Hericia. Myším byl třeba poraněn nerv takovým způsobem, aby se s končetinou nedalo hýbat. Některé myši dostávaly Hericium, část nedostávala nic. Myším, které konzumovaly tuto houbu, se hybnost obnovila. Došlo i k obnovení nervové kontroly, hlavně protože bylo podpořeno dělení neuronů a zároveň byl podpořen růst nervových výběžků. Zajímavou látkou je erinacin A. Při zkoumání bylo prokázána jeho schopnost ochrany nervových buněk před toxickými vlivy. Myši dostaly látku, která způsobovala obdobný stav jako je Parkinsonova nemoc. Došlo k destrukci neuronů, které v nigrostriatální oblasti vytvářejí dopamin. Když hlodavci dostali Hericium, rozklad buněk byl menší a nedošlo ke vzniku Parkinsonovy nemoci. Výsledek byl patrný při pohledu na myši, což pak doložilo histologické zkoumání vzorku mozku. (3)

Degenerativní onemocnění mozku

Degenerativní onemocnění mozku se vyskytují poměrně často, především u starších osob. Není to ale pravidlem, protože se v různých podobách mohou objevovat i dříve. Příkladem jsou nemoci jako Alzheimerova nemoc a Parkinsonova choroba. Probíhaly vědecké pokusy na pacientech, kterým byla diagnostikována lehká demence. Skupinu utvářelo 7 nemocných, z toho 6 osobám bylo konstatováno po skončení užívání Hericia zlepšení mentálních funkcí. Zkvalitnily se také schopnosti komunikace i paměť a schopnost porozumět. Další studie se účastnilo 30 pacientek rozdělených do dvou skupin. Jedna dostávala Hericium, druhá placebo (neúčinnou látku). Studie probíhala 16 týdnů a pacientkám, které konzumovaly Hericium, se zlepšily kognitivní funkce. (3)

Neuropatie

Neuropatické bolesti se týkají především diabetiků, protože kvůli zvýšené koncentraci cukrů v krvi byly poškozeny nervy. Tyto osoby pak cítí bolest a další vjemy bez důvodu, případně i drobný podnět vnímají jako velmi bolestivý. Hericium dokáže chránit nervové buňky před vlivem cukrů. Konzumace Hericia diabetickými krysami posunula práh bolesti výše. Při pokusu byly krysám dodávány bolestivé podněty, když byla bolest velká, uškubly končetinou. Krysy s extraktem hericia zvládly i větší bolest. Kromě toho je třeba uvést, že Hericium snižuje hladinu cukrů a omezuje oxidační stres. (4)

Příznivý vliv na psychiku

Hericium má pozitivní vliv na mentální i psychický stav člověka. I v tomto případě byly provedeny studie s dobrovolníky. Jedné studie se účastnily pacientky s depresemi a s poruchami spánku. Čtyři týdny braly Hericium a za tu dobu se jim zlepšily depresivní stavy, byly méně podrážděné a úzkostné. Kromě toho se posílilo soustředění a pacientky lépe usínaly, spánek byl plnohodnotnější. Hericium bylo prospěšné také při depresích v menopauze, kdy byly vedlejším příznakem. Třicet dobrovolnic dostávalo Hericium prostřednictvím koláčků. Během studie se neobjevily žádné nežádoucí účinky, spíše naopak. Ženy, které konzumovaly koláčky s Hericiem, se lépe cítily fyzicky i psychicky. Zmírnily se důsledky menopauzy, ať už se jedná o úzkosti nebo deprese, ale ženy se také lépe se soustředily. Při některých studiích se také používal standardizovaný přípravek – Amyloban3399. Jedná se o preparát bohatý na hericenony, amylobandiny, a amycenony, které se nacházejí v Hericiu. Při podávání přípravku zdravým dobrovolníkům se projevily lepší mentální funkce, snazší učení, lepší koncentrace. Vedle těchto pokusů se Amyloban3399 podával také pacientům, kteří trpěli schizofrenií. U těchto osob se dosáhlo lepšího stavu a stabilizace. Pozitivní účinky se týkaly i u pacientů s nespavostí, jejichž spánek pak byl mnohem kvalitnější. Také byl doložen antidepresivní účinek amycenonu při pokusů s myšmi, které byly vystaveny stresu. Po podání amycenonu působily klidněji. Shodného stavu se dosáhlo prostřednictvím obvykle předepisovaného antidepresiva – paroxetinu. (5, 6)

Demyelinizační onemocnění

Ztráta myelinových obalů axonů neboli demyelinizace bývá průvodním jevem některých nemocí, výsledkem je následné narušení vedení vzruchu. Tento stav bývá většinou u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Myelin v tomto případě ničí imunitní systém, protože vytváří protilátky proti jeho komponentám. Když se využije Hericia, dosahuje se dobrých výsledků. Z pokusů vyplývá, že podpora tvorby neurálního růstového faktoru souvisí i s novotvorbou myelinu a remyelinizací. Několik případů chorob nervového systému a psychiky a současná konzumace Hericia, dokládá jeho prospěšnost při terapii. Zároveň je třeba uvést, že Hericium je vhodné užívat i preventivně. V tomto ohledu jsme již zmínili jeho působení na snižování dopadů oxidačního stresu, a třeba toxických látek na nervové buňky. Dále brání postupu degenerace. (7)

Vliv na imunitní systém

Správná funkce imunitního systému je pro dobré zdraví nezbytná. Pokud se někdo narodí s těžkou kombinovanou imunodeficiencí a není léčen, umírá na vážné infekce už jako kojenec. Imunitní systém nám poskytuje ochranu před okolními škodlivými vlivy, někdy útočí i uvnitř těla. Aby systém správně fungoval, je nutná jeho dobrá načasovanost, koordinovanost, dostatečně silná a dlouhá odpověď. Protože když je slabá a krátkodobá, pak není schopna se zbavit nebezpečí. Pokud není aktivita imunitních buněk ani dobrá ani velmi silná, pak totiž může vzniknout poškození tkání. Je nezbytné, aby se imunitní systém naučil rozeznávat vlastní bílkovinné struktury na povrchu buněk a rozlišovat od cizích, které někdy bývají škodlivé, třeba se může jednat o censored patogeny. Některé cizí buňky nejsou nebezpečné, například alergeny. Jestliže se totiž jedná o vlastní antigeny a alergeny, neměl by imunitní systém reagovat. Když reaguje, dochází k rozvoji autoimunitního a alergického zánětu. (8) Hericium a podpora imunitních reakcí Hericium aktivuje celý imunitní systém, aniž by si si vybíral jen nějaké složky, což dokládá následující popis. V Hericiu najdeme, stejně jako u dalších hub, poměrně značné množství polysacharidů s imunostimulačními účinky. Polysacharidy se vážou na receptory imunitních buněk – tím je aktivují. Stimulací buněk se pak buňky více dělí a dochází k růstu počtu imunitních buněk a také k tvorbě většího počtu působků, tedy chemokinů, cytokinů a růstových faktorů – ty přispívají k posílení imunitní odpovědi. U fagocytujících buněk dochází k růstu fagocytární aktivity, tedy efektivněji vstřebávají cizorodé částice jako třeba bakterie a censored partikule. Posiluje se také účinnost likvidace bakterií a virů a kromě toho dokáže informovat o nebezpečí i ostatní imunitní buňky. Fagocyty dají antigeny zabitých bakterií a virů na povrch, aby je pak svými receptory mohly identifikovat a také aktivovat ostatní imunitní buňky, především T lymfocyty. Polysacharidy, které obsahuje Hericium, také posilují cytotoxickou aktivitu NK buněk, které hned likvidují – třeba viry nebo bakterie napadané buňky a eucensored16 buňky. (8, 9) Hericium tlumí imunitní aktivitu Nyní už je nám jasné, že někdy je zapotřebí aktivitu imunitního systému mírnit, aby nenapáchala spíše škodu. Týká se to například chronických nepřiměřených imunitních reakcí, alergických a autoimunitních nepřiměřených imunitních reakcí, případně také masivního akutního zánětu. (10) Jakou měrou je Hericium účinné, bylo testováno u zvířat i pacientů s diagnózou Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. V obou případech se jedná o chronické zánětlivé onemocnění střev, při kterém probíhá velmi významná vyšší aktivita imunitního systému. Při pokusech na krysách se doložilo, že konzumace Hericia se velkou měrou podílí na zlepšení stavu krys. To především znamenalo menší obtíže, ke kterým patří průjem, krvácení, kromě toho nedochází k tak markantnímu úbytku váhy a je zklidněn zánět ve střevě. Hericium kromě tlumení imunitního systému také pečuje o příznivý stav střevní sliznice a zmírňuje oxidační stres. Kromě toho probíhaly také randomizované, dvojitě zaslepené studie, které využívaly placebo. Studie, které se účastnilo 50 pacientů s Crohnovou chorobou, byl podáván z části lék Andosan, z části placebo. Po 21 dnech byl posouzen stav podle standardizovaného skórovacího systému. Hodnotily se symptomy nemoci, únava a celková kvalita života pacientů. Pacienti ze skupiny s Andosanem pociťovali lepší stav než před braním léku. Především měli menší střevní problémy a cítili se svěžejší. Kromě toho se projevily výsledky v testech, kdy pacientům s Andosanem poklesla koncentrace prozánětlivých cytokinů. Hericium se také podílelo na zmenšení zánětu, ke kterému někdy dochází po aktivaci imunitních buněk lipopolysacharidem – součástí censoredch stěn. Když byl konzumován amycenon z Hericia, poklesla produkce prozánětlivého cytokinu TNF alfa, ale narostla koncentrace censoredho cytokinu IL-10.

Hericium působí protiinfekčně

Hericium se dá využít také využít při řešení mnohých infekcí. Protože pro většinu virových infekcí není terapie a ani není jednoduché uzdravit censored infekce (v tomto případě zase roste odolnost bakterií vůči antibiotikům), vědci se snaží najít nová řešení v podobě jiných antibiotik nebo hledají látky, které by zlikvidovaly bakterie a viry. Jako jednou z možných variant bylo při pokusech využito také Hericium. Tyto pokusy většinou bývají prováděny na koloniích bakterií, případně na buňkách nakažených viry. Některé ze studií proběhly s nemocnými laboratorními zvířaty. Během pokusů na censoredch koloniích se projevilo působení Hericia také na multirezistentního stafylokoka – známý i jako „MRSA”. V tomto případě pomáhají likvidovat stafylokoka hericenony. Jestliže se přidají ke stafylokokové kolonii, bakterie se už dál nemnoží a infekce se nerozšiřuje. Bakterie už nejsou příliš životaschopné. Obdobných výsledků bylo dosaženo také u dalších bakterií, kterými jsou třeba E. coli (nejčastější původce salmonely nebo také například infekcí močových cest). (11, 12) Vedle stafylokoka umí Hericium zlikvidovat také zrádnou bakterii Helicobacter pylori, původce žaludečních vředů. Této houbě byla také potvrzena censored aktivita, která působí také proti HIV, protože blokuje enzym viru, který napomáhá při replikaci (při množení). Jedná se o reverzní transkriptázu. (13, 14) Hericium zvládá kromě ničení bakterií a virů také houbové a kvasinkové infekce, konkrétně umí zlikvidovat plíseň Aspergillus niger a kvasinku Candida albicans. Jiné ze studií popisují vliv Hericia na jednobuněčné parazity. Jde například o nálevníky, kteří způsobují censored stavy ryb a někdy tak vytvářejí značné problémy v komerčních sádkách. (15, 16)

Hericium v boji proti eucensored16

eucensored11 onemocnění jsou bohužel velmi častým problémem a jejich počet stále roste. Protože technika v podobě různých diagnostických metod a screeningů již velmi pokročila, je možné eucensored16 odhalit v zárodku. Úspěšnost při terapii je stále lepší, ale ne pokaždé se podaří zrádnou nemoc zdolat. K tomu je ještě potřeba připočíst samotnou terapii, která je pro organismus velmi náročná a často je spojená s nežádoucími účinky. Stále se hledají možnosti, jak při nemoci pacientům usnadnit terapii a také jak usnadnit dopad terapie. Také v těchto oblastech je Hericium prospěšné. (17, 18, 19, 20) S eucensored16 se Hericiu daří bojovat na dvou frontách. Jednou je imunitní systém, který se stará o podporu imunitního systému – ten se pak dokáže sám bránit, a navíc likviduje eucensored16 buňky. Kromě toho obsahuje složky toxické pro eucensored11 buňky, zdravé buňky nijak neohrožuje. Testování probíhá na buněčných kulturách z eucensored16 buněk, ke kterým se následně přidává Hericium. Vědci tak mohli zjistit, že řada druhů eucensored16 buněk se v přítomnosti Hericia nedělí a klesá tak jejich schopnost života. U buněk pak dochází k apoptotické smrti. To znamená, že se dále netvoří nové eucensored16 buňky, ale naopak ubývají. Díky schopnosti snižovat novotvorbu cév (abiogeneze), redukuje Hericium eucensored16 censored. Protože eucensored11 buňky se poměrně rychle množí, potřebují daleko více živin a kyslík oproti zdravým buňkám. To znamená dostatečné zásobení krví a podpora tvorby nových cév – může se k nim pak dostat mnohem více krve s kyslíkem a živinami. Pokud nevznikají nové cévy, eucensored11 hladoví a pomaleji roste nebo eucensored16 buňky dokonce umírají. K dalším pozitivním vlastnostem Hericia patří bránění eucensored15. Hericium snižuje pohyblivost buněk a tvorbu enzymů, které mají za úkol rozklad mezibuněčné hmoty. Při rozvolněné mezibuněčné hmotě totiž může eucensored11 buňka cestovat snadnějším způsobem. Kromě pokusů in vitro se prováděly testy na zvířatech. Bylo u nich vyvoláno eucensored11 censored nebo jim byl eucensored11 implantován. Aby se zajistilo, že eucensored16 nebyla zničena aktivitou imunitního systému, bývá tato aktivita utlumena. Testovány byly třeba myši s eucensored16 tlustého střeva, jater, žaludku. Myši dostávaly roztoky z Hericia v dávkách 500, případně 100 mg/kg/den. Efektivita censored se srovnává sterapiim pomocí eucensored17terapeutika – 5-fluorouracilu. Když myši dostávaly Hericium, zmenšila se eucensored11 masa a zvířata žila déle. Zajímavé je, že výsledky s extraktem z hericia byly lepší, než když myši konzumovaly 5-fluorouracil. Navíc se při Hericiu nevyskytovaly vedlejší negativní účinky, zatímco u eucensored17terapeutik k tomu docházelo. Při zkoumání sledování účinků proti tvorbě eucensored15 vznikl myší model. Myším byla implantována eucensored16tlustého střeva eucensored15 do plic. Při pokusech prováděných in vitro Hericium bylo schopno zlikvidovat eucensored16 buňky a eucensored15 do plic tak pokleslo zhruba o 70 %. Další pokusy na myších dokázaly, že eucensored15 bylo sníženo až na 55 %. Kromě toho bylo doloženo protieucensored16 působení Hericia také při eucensored15.

Hericium způsobuje úbytek tuků

Protože houby jsou známé svou schopností snižovat koncentraci lipidů v krvi, jsou příznivé pro snížení rizik rozvoje nebo zhoršování aterosklerózy. Patří sem také se svými hypolipidemickými účinky i Hericium. Zvýšená hladina lipidů je dnes poměrně častým problémem. Zvýšené hladiny lipidů nejsou bolestivé, o to více zákeřnější, časem totiž dochází k poškozování cév. To pak má za následek rozvoj aterosklerózy neboli kornatění tepen. Když se tuky usazují do cévních stěn, vzniká chronický zánět, dále také zužování průsvitu cév a cévy tím přicházejí o pružnost. Důsledkem je pak zvýšený krevní tlak, ischemické choroby srdeční a a ischemická choroba dolních končetin. Vzniknout mohou ale i akutní stavy jako je třeba srdeční infarkt. K nápravě často postačuje změna životního stylu, především stravy. Jestliže toto nebylo úspěšné, předepisují se hypolipidemika. Jiným řešením jsou extrakty z hub. Hericium se testovalo na laboratorních zvířatech, především myších a krysách. Zvířata byla krmena vysokotučnou dietou a byla tak vyvolána hyperlipidémie. Tím pádem vzrostla koncentrace lipidů v krvi. Potom, co hlodavci konzumovali Hericium, poklesla hladin lipidů a byla tak nižší než u nesuplementovaných hlodavců. To znamená, že se snížila koncentrace cholesterolu, triglyceridů, LLD, fosfolipidů a naopak vzrostly hodnoty „dobrého“ cholesterolu HDL. Často také zabraňuje nárůstu hmotnosti. Tímto způsobem se dá výrazně snížit rozvoj nebo zhoršení aterosklerózy. Výsledky na laboratorních zvířatech naznačují, jakého účinku by se mohlo dosáhnout při konzumaci Hericia u lidí. Vhodné se zdá být také užívání nejen pro ozdravné účely, ale také preventivně. (21, 22, 23)

Hericium snižuje srážlivost krve

Jestliže dochází k vyšší srážlivosti krve, vytvářejí se v krevním řečišti takzvané krevní zátky, tedy tromby. Jejich vznikem pak zužují, někdy až uzavírají průsvit cévy, kvůli tomu je tím se snížen průtok krve a tkáně. Orgány v důsledku pak nemají nedostatek kyslíku a živin. Horší variantou je, když se tromby utrhnou a embolizují. Pokud se dostanou do mozkového nebo plicního řečiště, může nastat i smrt. Někdy je nutné užívat léky na „ředění krve”. Aby se krev nesrážela, je jedním z řešení také pokles činnosti krevních destiček. Hericium neumožňuje jejich shlukování (agregaci), nedochází tedy ke vzniku trombů, přitom se ale činnost krevních destiček nezastaví. I toto by představovalo velké nebezpečí pro člověka, protože by při zranění mohl vykrvácet. Hericenony tedy snižují, ale ne zcela omezují, shlukování krevních destiček. (24)

Hericium pečuje o žaludek

Studiemi byl dokázán velmi dobrý vliv na trávicí systém, včetně žaludku. Příznivě totiž působí na kvalitu sliznice, chrání ji a posiluje obnovu poškozené sliznice. Toto bylo potvrzeno při pokusech na myších. Myši dostávaly látky, které toxicky ovlivňovaly žaludeční sliznici. Tím vznikl akutní zánět žaludku – gastritida. Část takto nemocných myší dostalo Hericium. Protože se hodně zmenšil zánět, bylo pak pozorováno mnohem rychlejší hojen. Nevznikly tedy vředy jako tomu bylo u myší, které hericium nedostaly. Podobně příznivých výsledků se podařilo dosáhnout také u chronických nepřiměřených imunitních reakcí žaludku. Nebezpečím pro dlouhodobé záněty je, že může dojít také k eucensored11 změně sliznice. Hericium napomáhá regeneraci sliznice – i v případě již změněných buněk, u kterých by mohlo dojít k maligním změnám. Brání rozvoji eucensored16. Protože Hericium také dokáže likvidovat Helicobacter pylori, působí i na omezení vzniku žaludečních vředů. (25, 26, 27, 28, 29)

Hericium snižuje glykémii

Cukrovka je civilizační chorobou, která se trápí stále větší množství lidí. Především se to týká cukrovky II. typu. Ta je spojena především s nezdravým životním stylem, obezitou, ale také s vyšším věkem. Někdy v těchto případech nastává rezistence na inzulín, což znamená, že inzulín je přítomen, ale buňky organismu na něj nereagují. Trochu jiný je I. typ, kdy se jedná o autoimunitní zánět. Tento zánět likviduje buňky slinivky, které vytvářejí inzulin. V tomto případě se vždy jedná o chybějící inzulin. Podle typu nemoci se pak odvíjí také terapie. U nemocných II. typu někdy stačí změna životního stylu, případně antidiabetika, u některých je nutný inzulín. Diabetici s cukrovkou I. typu se bez inzulínu neobejdou. Vyšší glykémie má toxický vliv na cévy, tkáně a nervy. Diabetikové mívají problém s ledvinami, s poškozením sítnice a často se jim špatně hojí rány. Hericium dokáže snižovat glykémii, což se prokazovalo na myších a krysách. Hlodavcům byl vyvolán (třeba podáním alloxanu) stav připomínající lidský diabetes II. typu. S rostoucí glykémií stoupá například koncentrace vykovaného hemoglobinu. Když ale hlodavci dostanou Hericium, poklesnou hodnoty uvedených parametrů. Kromě toho je slinivka chráněna před poškozením, aby nedošlo k poklesu tvorby inzulinu. Díky Hericiu se obnovuje citlivost buněk na inzulin. (30, 31)

Hericium brání oxidačnímu stresu

Volné radikály tělo vytváří během obvyklých procesů jako je trávení, štěpení živin, ale i při imunitních reakcích. Větší množství volných radikálů vzniká během nepřiměřených imunitních reakcí, patologických procesů, při eucensored16, po vystavení se toxinům, ze znečištění životního prostředí. Z výše uvedeného je jasné, že dnes volné radikály ohrožují člověka mnohem více než dříve. Tělo umí neutralizovat volné radikály – jedná se ale o takové množství, které je pro organismus přirozené. Na zbývající radikály je třeba čerpat látky zvenčí. V tomto případě pomáhají antioxidanty. Volné radikály jsou pro buňky nejen toxické, narušují buněčné membrány a dokonce DNA, ale navíc jsou karcinogenní a mutagenní. Řada složek v Hericiu vykazuje antioxidační schopnosti, především se jedná o polysacharidy, flavonoidy, fenoly. Díky studiím a řadě pokusů se prokázalo, že Hericium dokáže chytat a neutralizovat volné radikály a snižuje oxidační stres. Tím pádem dochází také ke zpomalení degenerativních procesů v organismu. Zajímavou informaci uvedli autoři jedné studie, když zjistili, že sušená houba může posloužit lépe jako antioxidant než mražená. Pokusy se provádějí v roztoku s volnými radikály, kam se přidá také extrakt z houby. Některé pokusy využívají ale také laboratorní zvířata, protože při oxidačním stresu rostou některé hodnoty v krvi, příkladem je třeba malondialdehyd. V jedné ze studií se zvířaty byl zastaven tok krve, tedy vyvolána ischemie (místní anémie, nedokrevnost). V takové tkáni dochází k růstu tvorby volných radikálů – ty pak ničí tkáň nedostatkem kyslíku a živin, což představuje větší poškození. Pokud dostanou zvířata předem Hericium, je poškození mnohem menší, protože se významně omezí vytváření kyslíkových radikálů. Kromě toho je podpořena funkce enzymů, ty totiž volné radikály také neutralizují. (32, 33, 34)

Přínos Hericia pro organismus

Hericium neboli česky korálovec ježatý je vzhledově zvláštní houba, což vynahrazuje svými účinky. Jak vyplývá z popsaných přínosů na organismus, je tato houba významná především pro vliv na mozek a nervovou soustavu. Kromě toho Hericium prospívá trávicí soustavě v řadě dalších oblastí, stejně jako ostatní blahodárné houby.

Zdroj

1) Mori K, Obara Y, Hirota M, Azumi Y, Kinugasa S, Inatomi S, Nakahata N. Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells. Biol Pharm Bull. 2008 Sep;31(9):1727-32. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18758067
2) Md. Asaduzzaman Khan, Mousumi Tania, Rui Liu and Mohammad Mijanur Rahman. Hericium erinaceus: an edible mushroom with medicinal values. Dostupné z https://pdfs.semanticscholar.org/03ec/65b3a626d4bf07c96cf035b8d446d9793cad.pdf
3) Jiří Patočka. Bioaktivní látky houby korálovce ježatého. Psychiatrie, ročník 18, 2014, číslo 4. Dostupné z https://anzdoc.com/bioaktivni-latky-houby-koralovce-jeateho-hericium-erinaceus.html
4) Yi Z, Shao-Long Y, Ai-Hong W, Zhi-Chun S, Ya-Fen Z, Ye-Ting X, Yu-Ling H. Protective Effect of Ethanol Extracts of Hericium erinaceus on Alloxan-Induced Diabetic Neuropathic Pain in Rats.Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:595480. doi: 10.1155/2015/595480. Epub 2015 Apr 16. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25960754
5) Nagano M, Shimizu K, Kondo R, Hayashi C, Sato D, Kitagawa K, Ohnuki K. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010 Aug;31(4):231-7. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20834180
6) https://www.omicsonline.org/open-access/recovery-from-schizophrenia-with-bioactive-substances-in-hericium-erinaceum-ijscp-S1-003.php?aid=57637
7) Kolotushkina EV, Moldavan MG, Voronin KY, Skibo GG. The influence of Hericium erinaceus extract on myelination process in vitro. Fiziol Zh. 2003;49(1):38-45. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12675022
8) Xu HM, Xie ZH, Zhang WY. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1994 Jul;14(7):427-8. [Immunomodulatory function of polysaccharide of Hericium erinaceus]. [Article in Chinese] Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7950232
9) Sheng X, Yan J, Meng Y, Kang Y, Han Z, Tai G, Zhou Y, Cheng H. Immunomodulatory effects of Hericium erinaceus derived polysaccharides are mediated by intestinal immunology. Food Funct. 2017 Mar 22;8(3):1020-1027. doi: 10.1039/c7fo00071e. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28266682
10) Chen Diling, Yang Xin, Zheng Chaoqun, Yang Jian, Tang Xiaocui, Chen Jun, Shuai Ou and Xie Yizhen. Extracts from Hericium erinaceus relieve inflammatory bowel disease by regulating immunity and gut microbiota. Oncotarget. 2017 Oct 17; 8(49): 85838–85857. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.18632/oncotarget.20689. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5689651/
11) Hirokazu Kawagishi, Ayano Masuib, Shinji Tokuyama, Tomoyuki Nakamura. Erinacines J and K from the mycelia of Hericium erinaceum. Tetrahedron Volume 62, Issue 36, 4 September 2006, Pages 8463-8466, dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402006010362
12) Shang HM, Song H, Xing YL, Niu SL, Ding GD, Jiang YY, Liang F. Effects of dietary fermentation concentrate of Hericium caput-medusae (Bull.:Fr.) Pers. on growth performance, digestibility, and intestinal microbiology and morphology in broiler chickens. J Sci Food Agric. 2016 Jan 15;96(1):215-22. doi: 10.1002/jsfa.7084. Epub 2015 Feb 11. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25582752
13) Li Y, Zhang G, Ng TB, Wang H. A novel lectin with antiproliferative and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from dried fruiting bodies of the monkey head mushroom Hericium erinaceum. J Biomed Biotechnol. 2010;2010:716515. doi: 10.1155/2010/716515. Epub 2010 Jun 13. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20625408
14) Xiaodong Shang, Qi Tan, Ruina Liu, Kangying Yu, Pingzuo Li. Guo-Ping ZhaoIn Vitro Anti-Helicobacter pylori Effects of Medicinal Mushroom Extracts, with Special Emphasis on the Lion’s Mane Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes). Dostupné z http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,72e9ed69099c0eef,38819de325d881b2.html
15) Okamoto, K. et al., 1993. “Antimicrobial chlorinated orcinol derivatives from mycelium of Hericium erinaceus.” Phytochemistry, vol. 34, no. 5, 1445-1446.
16) Dong-Myong Kim, Chul-Woo Pyun, Han-Gyu Ko & Won-Mok Park, Isolation of Antimicrobial Substances from Hericium erinaceum. MycobiologyVolume 28, 2000 – Issue 1, Pages 33-38, Published online: 17 Jun 2018, dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12298093.2000.12015719
17) Kim SP, Nam SH, Friedman M. Hericium erinaceus (Lion s Mane) mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted mice. J Agric Food Chem. 2013;61(20):4898-904. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23668749
18) Wang JC, Hu SH, Su CH, Lee TM Anticensored and immunoenhancing activities of polysaccharide from culture broth of Hericium spp. Kaohsiung J Med Sci. 2001;17(9):461-7. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11842649
19) Kim SP, Kang MY, Choi YH, Kim JH, Nam SH, Friedman M. Mechanism of Hericium erinaceus (Yamabushitake) mushroom-induced apoptosis of U937 human monocytic leukemia cells. Food Funct. 2011;2(6):348-56. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779573
20) Lee JS, Hong EK. Hericium erinaceus enhances doxorubicin-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Cancer Lett. 2010;297(2):144-54. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20554107
21) Yang BK, Song CH, Park JB. Hypolipidemic effect of an Exo-biopolymer produced from a submerged mycelial culture of Hericium erinaceus. Biosci Biotechnol Biochem. 2003;67(6):1292-8.
22) Hiwatashi K, Suzuki N, Hata K, Kosaka Y, Mukaiyama T, Shirakawa H, Komai M, Sakamoto K. Yamabushitake mushroom (Hericium erinaceus) improved lipid metabolism in mice fed a high-fat diet. Biosci Biotechnol Biochem. 2010;74(7):1447-51.
23) Choi W-S, Park B-S, Kim J-E, Kim Y-S, Lee S-E. Hypolipidaemic Effect of Hericium erinaceum Grown in Artemisia capillaris on Obese Rats. Mycobiology. 2013;41(2):94-99. doi:10.5941/MYCO.2013.41.2.94.
24) Kikuchi H, Mori K, Obara Y, Azumi Y, Kinugasa S, Iwashita M, Inatomi S, Oshima Y, Nakahata N. Inhibitory effect of hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine. 2010;17(14):1082-5.
25) Wang M, Xu D, Gao Y, Gao Q. A polysaccharide from cultured mycelium of Hericium erinaceus and its anti-chronic atrophic gastritis activity. Int J Biol Macromol. 2015 Aug 24. pii: S0141-8130(15)00587-5.
26) Wang M, Konishi T, Gao Y, Xu D, Konishi T, Gao Q. Anti-Gastric Ulcer Activity of Polysaccharide Fraction Isolated from Mycelium Culture of Lion’s Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes). Int J Med Mushrooms. 2015;17(11):1055-60.
27) Xu C.P, Liu F.X, Chen S.S, Liu W.W, Liao F.Q, Jiang L.G, Wang C.A, Xu Z, Lu X.H. A double-blind study of effectiveness of hericium erinaceus pers therapy on chronic atrophic gastritis. A preliminary report. Chin Med J (Engl). 1985;98(6):455-6.
28) Abdulla M.A, Noor S, Sabaratnam V, Abdullah N, Wong K.H, Ali H.M. Effect of culinary-medicinal Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae), on Ethanol-induced gastric ulcers in rats. Int J Med Mush. 2008;10(4):325-330
29) Xu Z.M, Yu C.G, Zhu Q.K et al.Cytoprotective effects of Hericium erinaceus on gastric mucosa in rats. Chinese J Gastrent. 1999-02.
30) Liang B, Xie F, Guo Z, Zhao A. Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activities of aqueous extract of Hericium erinaceus in experimental diabetic rats. BMC Complement Altern Med. 2013;13:253.
31) Jinn Chyi Wang, Jih Terng Wang, Shu Hui Hu, Ker Shaw Chen, Yi Chen Chia. Hypoglycemic effect of extract of Hericium erinaceus.Journal of the Science of Food and Agriculture Volume 85, Issue 4, pages 641–646, March 2005
32) Yong Y, Chen P, Gu Y, Zhang S, Wang Z, Lu L. Comparison of antioxidant and antiproliferation activities of polysaccharides from eight species of medicinal mushrooms. Int J Med Mushrooms. 2015;17(3):287-95.
33) Ye JM, Han ZH, Wang GF. Evaluation of in vivo antioxidant activity of Hericium erinaceus polysaccharides. Int J Biol Macromol. 2013 Jan;52:66-71.
34) WANG Y, JIANG S, ZHANG X. Comparative studies on extracts from Hericium erinaceus by different polarity reagents to gain higher antioxidant activities. Experimental and Therapeutic Medicine. 2016;12(1):513-517. doi:10.3892/etm.2016.3279.