Hrbolatka černobílá – Boletopsis leucomelaena

Boletopsis leucomelaena je houba česky také známá pod názvem hrbolatka běločerná. U nás se ale jedná o velmi vzácnou houbu, je zařazena v Červeném seznamu mezi kriticky ohrožené druhy hub. Proto se nesbírá. Od srpna do listopadu se objevuje v jehličnatých lesích, především zejména pod smrky, výjimečně pod jedlí.

Hrbolatka černobílá roste osamoceně nebo ve skupinách. Houba je velmi podobná příbuzné boletopsis grisee (hrbolatkou šedou), ale ta většinou pod borovicí. Někdy se v severoamerických textech uvádí název Boletopsis subsquamosa, který ale zahrnuje obě houby.

houba hrbolatka černobílá v mechu

Vzácná houba z řádu plesňákotvarých má masitý, tmavě šedý až černý, jak už název říká, hrbolatý klobouk. Rourky jsou většinou bílé, někdy se objevuje slabě růžový odstín. Třeň je tmavě šedá. Dužina je tuhá a bílá, když se rozřízne, zrůžoví. Jemně voní a má mírně hořkou chuť.

Hrbolatku černobílou popsal v roce 1801 průkopník mykologie Christian Hendrik Persoon jako Boletus leucomelas. Název Boletopsis houbě dal švýcarský mykolog Victor Fayod v roce 1889. Boletopsis roste v oblasti severozápadního Pacifiku v Severní Americe, v Japonsku a v celé Evropě – obzvláště dobře se jí daří ve Skandinávii.

Další názvy houby

V angličtině se využívá název Black falsebolete, ve francouzštině se objevuje podoba Boletopsis noir et blanc, v Japonsku se houbě říká Kurokawa a v norštině se můžeme setkat s výrazem Gråkjuke.

Látky obsažené v hrbolatce černobílé

V houbě byly objeveny aromatické uhlovodíky terfenyly a různé terfenylové sloučeniny, které vykazují inhibiční aktivitu 5-lipoxygenázy (Takahashi et al., 1992). Z lektinů byl nalezen Boletopsis leucomelaena lectin (BLL), protein 15 kDa s určitou podobností s lektinem pečárky dvouvýtrusé (Agaricus bisporus). Bylo zjištěno, že tento lektin vyvolává apoptózu u buněk lidské poruchy krvetvorby (Koyama et al., 2002).

Tradiční využití houby

Traduje se, že houba má účinky proti censured censored a působí antioxidačně.

Protože se hrbolatka černobílá vyskytuje v přírodě velmi zřídka, pěstuje se uměle.

Zdroj:

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/109/014978.pdf?seek=1373454249
Watling R, Milne J. (2008). “The identity of European and North American Boletopsis spp. (Basidiomycota; Thelephorales, Boletopsidaceae)” (PDF). North American Fungi. 3 (7): 5–15
Koyama Y, Katsuno Y, Miyoshi N, Hayakawa S, Mita T, Muto H, Isemura S, Aoyagi Y, Isemura M. Apoptosis induction by lectin isolated from the mushroom Boletopsis leucomelas in U937 cells.Biosci Biotechnol Biochem. 2002 66(4):784-9.
Shannon Berch, Kang-Hyeon Ka, Hyun Park, Richard S. Winder. Development and potential of the cultivated and wild-harvested mushroom industries in the Republic of Korea and British Columbia. https://www.researchgate.net/publication/237286075_Development_and_potential_of_the_cultivated_and_wild-harvested_mushroom_industries_in_the_Republic_of_Korea_and_British_Columbia