Plodnice je nadzemní „orgán“ houby, jehož hlavním úkolem je rozmnožování. Plodnice vyrůstají z mycelia nad zemský povrch. Doba růstu divoké Reishi trvá z mycelia až do období dospělosti kdy vystřeluje spórový prášek – 10-12 měsíců.
Reishi tak po dlouhou dobu čerpá živiny z kmene a půdy a je vystavena těžkostem růstu a okolního prostředí. Díky tomu získává svoje schopnosti, které jsou někdy označovány za magické.
Duanwood Reishi je pěstovaná tak, jako by rostla ve svém přirozeném prostředí, na kmenech po dobu 11 měsíců. Díky tomu má plné a vyvážené spektrum účiných látek a vysokou terapeutickou účinnost.

 

 

Reishi Spór
Spora je mikroskopická částice schopná vyklíčit v dospělého jedince, aniž by musela splynout s nějakou jinou buňkou. U hub může být jednobuněčná nebo i vícebuněčná. Slouží k šíření houby na jiná stanoviště. Spóry jsou produkovány horní části plodnice – sporokarpu.
Reishi vytváří spóry ve velmi krátkém období v poslední fázi růstu a doslova je vystřeluje do okolí. Houby je proto nutné přikrýt papírovými „kloboučky“ a takto zachycený sporový prášek se sklidí a pomocí speciální ultrasonické technologie se za studena dezintegruje.
Tím se dosahuje vysoké využitelnosti pro lidský organizmus.

Dezintergovaný sporový prášek má vysokou vstřebatelnost a je bohatý na nukleosidy jako  adenin, adenosin, uracil, uridin atd. Adenosin např. snižuje shlukování krevních destiček, tedy tvorbu krevních zátek (trombů), reguluje též krevní tlak a podává se při srdečních arytmiích.

Z 50 kilogramu hub se získá asi 1 kg sporového prášku. Z hlediska TCM obsahuje spór Reishi kvalitu JING esence v maximální míře. V Asii je proto některými lékaři považován za účinejší než extrakt. Je zhruba 70x účinější než samotné tělo houby.
Pro maximální terapeutický účinek se doporučuje užívání Reishi sporu společně z extraktem z Reishi.

 

Přirozeně pěstované houby se nazývají Duanwood Reishi. Charakter a kvalita takové houby se tříbí těžkostmi při růstu. Takto kvalitní plodnice v dospělosti obsahuje vyšší množství polysacharidů než houby pěstované rychleně.
Extrakcí takto kvalitní houby Reishi se zvyšuje množství všech účinných látek – tedy celého spektra – ve výsledném extraktu.  Pokud je totiž houba pěstovaná přirozeným způsobem – tak jak roste v přírodě – má přirozeně vysoký obsah v celém spektru účinných látek.

V závislosti na kvalitě suroviny a metodě extrakce lze dosáhnout až 50% podílu polysacharidů. Terapeutická účinnost extraktu je úměrná kvalitě výchozí suroviny, a tomu odpovídajícímu množství účinných látek polysacharidů (v celém spektru) a triterpenů.
Tvrzení, že nižší procento účiných látek má vyšší účinnost je nesmysl.
Za zmínku stojí zjištění, že reishi obsahuje více bioaktivních polysacharidů nerozpustných ve vodě než polysacharidů, které jsou ve vodě rozpustné.
To znovu dokazuje význam dvojité extrakce – jedině spojení etanolové a horkovodní extrakce (v rámci několikafázového procesu) může zaručit přítomnost všech bioaktivních látek – rozpustných i nerozpustných.
Protinádorové a imunomodulační účinky betaglukanů i vázaných polysacharidů jsou předmětem vědeckého výzkumu již od roku 1957.

 

 

Ganoderická kyselina A je považována za jeden z nejsilnějších triterpenů a je velmi účinná v zabíjení rakovinných buněk. Má také schopnost snižovat krevní tlak a potlačovat infekce.
Největší množství ganoderické kyseliny A se nachází v pileu Reishi což je horní částí plodnice (sporokarpu) kde se tvoří spór.

Zdroj:Department of Pharmacognosy, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Higashi-ku, Fukuoka, Japan.

 

 

Polysacharidy jsou cukry s dlouhých řetězcem, tj. jsou složeny z mnoha molekul vzájemně svázaných glykosidickou vazbou. Glykoproteiny jsou polysacharidy s navázanými bílkovinami.
Nejvíce je v polysacharidech zastoupen monosacharid glukóza, dále se mohou do řetězce přidat i xylóza, manóza, galaktóza, a to v různých poměrech a pozicích, to předurčuje i funkci a působení polysacharidu v těle.

Z Reishi bylo doposud izolováno cca 200 různých polysacharidů. Polysacharidy mají mnoho účinků, jsou popsány imunitu posilující (zvyšují počty imunitních buněk, jejich aktivitu…), protizánětlivé (zvláště ve vyšších koncentracích), hypoglykemizující, protivředové, protirakovinné, antioxidační, protivirové aj.
Glykoproteiny jsou pak úspěšné v boji proti virům a také jsou imunomodulátory. Není možné opomenout, že jsou efektivní v ničení rakovinných buněk.
V Reishi nacházíme ve vodě rozpustné a vstřebatelné polysacharidy, kam patří i beta glukany (beta-1-3 a beta-1-6-D glukany, dále jsou v Reishi i ganoderany A, B, C), či ve vodě nerozpustné a nevstřebatelné, např. chitin.
Glykoproteiny, mezi něž patří i lektiny, mohou mít také různou stavbu, na polysacharid se mohou vázat dva proteiny, neutrální protein či kyselý protein.
To mění účinnost výsledné molekuly, např. polysacharid a kyselým proteinem je lepší v proti herpetickým virům než zbylé dva zmíněné.

 

V našich produktech z Reishi používáme extrakty standartizované na různé množství triterpenů pro různé terapeutické účely:
Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysacharidů 4% triterpenů
Tritepen Max 20% Triteprenů 10% polysacharidů
Duanwood Red Reishi Spórový prášek 3% polysacharidů 2% triterpenů